Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я

про господарчу групу виконкому

Металургійної районної у місті ради

 

І. Загальні положення

1.1.   Господарча група є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, підпорядковується керуючій справами виконкому районної у місті ради.

1.2.   У своїй діяльності господарча група керується розпорядженням голови районної у місті ради та цим положенням.

ІІ. Основні завдання та функції

2.1.  Забезпечує господарче обслуговування заходів, які проводяться у приміщенні виконкому районної у місті ради.

2.2.  Забезпечує зберігання господарчого інвентаря, його ремонт і поновлення.

2.3.  Господарча група здійснює своєчасне прибирання приміщень відповідно до санітарних норм і правил та прилеглих територій.

2.4.  Забезпечує робочий стан систем каналізації, водопостачання, опалення, електромережі, телефонного зв'язку.

2.5.  Забезпечує дотримання вимог пожежної безпеки у приміщенні виконкому районної у місті ради.

2.6.  Відповідає за збереження, споживання та облік енергоносіїв в будівлі виконкому.

ІІІ. Права

3.1.  Виносить на розгляд керівництва виконкому районної у місті ради пропозиції стосовно утримання приміщень виконкому, придбання необхідних матеріалів та інвентаря.

3.2.  Бере участь у перевірках з питань інвентаризації майна.

VІ. Організація роботи

4.1. Проводить свою роботу відповідно до розподілу обов’язків.

4.2. Здійснює свої функції відповідно до затверджених керівництвом виконкому  районної у місті ради планів, заходів та графіків.