4-й Перелік Законів

 1. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.07.2015 №729 «Про затвердження форм документів з організації лікування осіб пільгових категорій для забезпечення їх санаторно-курортною путівкою структурними підрозділами соціального захисту населення»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 №228 
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання попередньої оплати товарів, иробіт та послуг, які закуповуються за бюджетні кошти» від 09.10.2006 №1404
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»  від 26.01.2011 №59
 5. Постанова правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» від  15.12.2004 №637
 6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України» від 25.12.1997 №42
 7. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності за операціями з нарахування і виплати усіх видів соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення України» від 21.10.2010 №332
 8. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження типових форм з обліку та списанню основних засобів, які належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів» від 02.12.1997 №125/70 
 9. Наказ Державного казначейства України «Інструкція по інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» від 30.10.1998 №90 
 10. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Плану рахунків   бухгалтерського обліку  бюджетних  установ  та   Порядку   застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»  від 10.12.1999 №114
 11. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції по бухгалтерському обліку необоротних активів бюджетних установ» від 17.07.2000 № 64 
 12. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерівбюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 №68 
 13. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження форм карток та книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання» від 06.10.2000 №100 
 14. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ» від 08.12.2000 №125
 15. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув» від 08.02.2001 №73
 16. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ» від 26.12.2003 №242
 17. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку обліку зобовязань розпоріядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України» від 09.08.2004 №136
 18. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»  від 24.01.2012 №44 
 19. Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги» від 15.11.2001р. № 486 / 202 / 524 / 455 / 3370 ;
 20. Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» від 30.04.2002р.  № 226/293/169 ;
 21. Наказ Мінсоцполітики України  „Про впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення єдиних технологій прийому громадян які звертаються за призначенням усіх видів соціальних допомог” від 23.05.2005 № 183;
 22. Наказ Мінсоцполітики України  «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»  від 19.09.2006р. № 345 .
 23. Конституція України 
 24. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 2493-III, від 07.06.2001    
 25. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII 
 26.