Законодавча база

Перелік основних Законів і нормативно – розпорядчих актів, якими керується  відділ освіти виконкому в роботі

1.    Закон України «Про освіту» ;
2.    Закон України «Про загальну середню освіту»;
3.    Закон України « Про позашкільну освіту»;
4.    Закон України «Про дошкільну освіту»;
5.    Закон України   „Про охорону дитинства ” N 2402-III від 26 .04.2001
6.     (зі змінами) 
7.    Указ Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 „Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні”  
8.    Законі України „Про Загальнодержавну програму  „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”
9.    Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
10.    Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування” № 2342-ІУ від 13.01.2005
11.    Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»№1343-VI від 19.05.2009
12.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа» № 2394-VI від 01.07.2010
13.    Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов’язків стосовно охорони життя та дітей, а також за зловживання опікунськими правами» № 2556-VI від 23.09.2010
14.    Закон України   „Про оздоровлення та відпочинок дітей” № 375-VI від 04.09.2008 (зі змінами)
15.    Постанова Кабінету Міністрів України „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” N 226 від 5 квітня 1994 (зі змінами)
16.    Постанова Кабінету Міністрів України „Про діяльяльність органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  N 866 від 24 вересня 2008  
17.    Національна доктрина розвитку освіти
18.    Закон України «Про дошкільну освіту»  прийняти Указом Президента України від 11 липня 2001 року № 2628-111
19.    Положення «Про дошкільний навчальний заклад» затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305.
20.    Положення «Про навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», загальноосвітній навчальний заклад  - дошкільний навчальний заклад» затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306.
21.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти» 
22.    Наказ Державного комітету України з питань  житлово – комунального господарства від 10.08.2004 № 150
23.    Державні будівельні норми ДБН Д.1.1-1-2000
24.    Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» (Закон введено з 1 січня 1991р. Постановою Верховної Ради України РСР від 28 жовтня 1989р. № 8313- ХІІ із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 лютого 1995 № 75/95-ВР, від 6 березня 2003 № 594 - ІV)
25.    Наказ МОНУ від 18.08.1998 № 305 «Про  затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси – захисти науково дослідницьких робіт, конкурси фахової майстерності»;
26.    Наказ МОНУ від 19.06.2008 № 554 «Про  виконання рішення колегії МОНУ з питання «Про  стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України»;
27.    Наказ МОНУ від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до  Положення про психологічну службу системи освіти України»;
28.    Указ Президента України № 161/2010 «Про  Конституцію державної мовної політики»;
29.    Постанова КМУ «Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, сприйнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003 – 2015 роки» від 26 квітня 2003р. № 63