Довідник видів отримання допомоги

Довідник видів соціальної підтримки та послуг і процедур їх надання

 

 

  1. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  мають право

 

1.1. Отримати посвідчення; 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”, для отримання посвідчення особи подають заяви разом з необхідними документами, зазначеними у Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Порядок), та іншим категоріям громадян, до районних у         мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а в разі коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг, - до центрів надання адміністративних послуг.

Згідно з Порядком, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС посвідчення видаються на підставі одного з таких документів:

довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження;                                                                 довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження;                                     особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;                                                                                          хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи - на підставі висновку уповноваженої медичної комісії не нижче обласного рівня або спеціалізованої медичної установи Міноборони, МВС, СБУ, які мають відповідну ліцензію МОЗ (далі - експертні комісії), та акта за формою Н-1;                                         потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) та особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення, - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями (додатки 3 і 4);                                                                                   особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 1 січня 1993 р. прожили в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток 5);                                                         особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток 6);                                       особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток 7);                                                                                             дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - на підставі довідки встановленого зразка (додатки 8-10);                                                                                громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну - відповідно до законодавства;                                                        дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорій 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої) громадянина (громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорій 1, 2 або 3, смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;                                    опікуну дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.                                                                                             Спірні питання щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, розглядаються утвореними Київською та Житомирською облдержадміністраціями комісіями з вирішення спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, на підставі підтвердних документів про участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, евакуацію із зони відчуження в 1986 році, документів, що підтверджують факт проживання в населеному пункті, віднесеному до зони відчуження. Особові справи громадян надсилаються на розгляд комісій, зазначених в абзаці першому цього пункту, за рішенням регіональних комісій.

 

 

1.2. Отримати гарантовані державою компенсаційні виплати, доплати, різні види допомоги та пільг; 

 

Діючим законодавством встановлено гарантовані державою компенсаційні виплати, доплати, різні види допомог та пільги, які стосуються усіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, відповідно до визначених категорій.

 

Основними пільгами, які передбачено чинним законодавством є:

 

безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

щомісячна виплата грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 та 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

50-процентна знижка плати за користування житлом, комунальними послугами та телефоном (1 та 2 категорії);

безплатне забезпечення автотранспортом (для громадян 1 категорії – осіб, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи);

забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян категорії 1 та дітей, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

виплата допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати  у разі звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, скорочення чисельності або штату (для 1 та 2 категорій громадян та для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 3);

додаткова відпустка із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік (для 1 та 2 категорій);

вступ поза конкурсом до навчальних закладів і виплата підвищеної стипендії учням та студентам;

безплатний або пільговий проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України та назад (відшкодування 100- та 50-відсотків вартості проїзду для громадян 1 та 2 категорій відповідно);

безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту для громадян, віднесених до категорій 1 та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2;

зменшення пенсійного віку на 2-10 років та пільги щодо обчислення стажу роботи (служби) і середньомісячного заробітку;

встановлення додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю;

виплата щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення,

доплата за роботу громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення (виплати за проживання та роботу провадяться тим громадянам, які проживають або працюють на територіях радіоактивного забруднення. Наявність у цих громадян посвідчення „Постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи” значення не має);

надання додаткових відпусток (збільшення тривалості основної щорічної відпустки) громадянам, які працюють (перебувають у відрядженнях) на територіях радіоактивного забруднення);

виплата одноразової компенсацій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, при встановленні інвалідності, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть яких пов’язано з наслідками Чорнобильської катастрофи, а також батькам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть яких пов’язано з наслідками Чорнобильської катастрофи;     

виплата щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2 та 3, евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язано з наслідками Чорнобильської катастрофи.