Звернення

Нормативні документи:

Закон України «Про звернення громадян»

Роз’яснення щодо звернень

Стаття 3 Закону України «Про звернення громадян»:

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 

Ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»:

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

 

Контакти для звернень

До керівництва виконкому районної в місті ради можна звернутись: 

- надіславши листа на електронну пошту (dzr_vk@ukr.net);
- зателефонувавши за номером «прямої телефонної лінії голови районної у місті ради» (096-174-10-10);
- надіславши листа засобами поштового зв’язку (50069, м. Кривий Ріг,  пр.Миру, 42).

 

 

Електронна форма звернення громадян

П.І.Б.

 

Місце проживання

 

Суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги)

 

Прошу надати відповідь: 
- поштою ( вказати поштову адресу ),
- факсом  ( вказати номер факсу ),
- електронною поштою 
 ( вказати e-mail )

 

 

Дата звернення

 

 

Посилання на Електронну форму звернення громадян