Положення про відділ

 Положення
про відділ благоустрою та житлової політики   виконкому Металургійної районної у місті ради
(додаток до рішення № 142 від 24.02.2017)

 

І. Загальні положення

1.1. Відділ благоустрою та житлової політики виконкому Металургійної районної у місті ради (надалі  - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету  районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності його працівників.

           1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян»,«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,»Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Металургійної районної у місті ради та її виконавчого комітету, іншими нормативними актами, цим Положенням.

         1.3. Відділ підпорядковується  заступнику голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

II. Основні завдання відділу

        2. Забезпечує комплексний розвиток житлово-комунального господарства району з метою максимального задоволення запитів населення з усіх видів житлових і комунальних послуг.

2.1. Здійснює:

- функції органу управління комунальними житловими підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні виконкому районної у місті ради;

- контроль за організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства всіх форм власності з метою забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами належного рівня та якості.

III. Обов’язки

 

         3.1. Сприяє:

         - власниками квартир (будинків) – у їх обслуговуванні та ремонті;

         - створенню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, інших суб’єктів господарювання з утримання житлового фонду, об’єктів благоустрою.

         3.2. Взаємодіє в межах повноважень з житлово-будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, органами самоорганізації населення.

         3.3. Організовує роботу з:

         - благоустрою автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів, громадських вбиралень, зупиночних павільйонів, пам’ятників, меморіалів, зелених насаджень, визначення стану та відновної вартості останніх шляхом обстеження, видачі ордерів на їх знесення;

         - утримання окремих об’єктів благоустрою, які перебувають на балансовому обліку виконкому  районної у місті ради;

         - ліквідація несанкціонованих звалищ сміття;

         - дотримання вимог до санітарного стану району;

         - придбання та встановлення елементів благоустрою (зупиночних павільйонів, обладнання (елементів) дитячих, спортивних та інших майданчиків, дорожніх знаків відповідно до схем дорожнього руху та/або приписів патрульної поліції тощо);

         - капітального та поточного ремонтів, реконструкції, утримання об’єктів і елементів благоустрою, у тому числі територій загального користування, що перебувають у межах району. 

         3.4. Сприяє організації обстеження зелених насаджень, а саме:

         - створює комісії з питань обстеження зелених насаджень;

         - здійснює обстеження зелених насаджень на території району;

         - визначає відновну вартість зелених насаджень та здійснює контроль за її сплатою.

         3.5.Здійснює контроль за :

         - станом благоустрою об’єктів, їх відновленням, усуненням розкопів, наявністю люків на інженерних мережах та притягненням до відповідальності порушників благоустрою й санітарного стану району;

         - організацією збирання, транспортування, знешкодження побутових відходів та трупів тварин;

         - додержанням громадянами, суб’єктами господарювання Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у місті Кривому Розі, додержанням тиші в громадських місцях;

         - належною експлуатацією житлового фонду та інженерних комунальних мереж на території району, залучення органів самоорганізації населення до вирішення цих питань.

         3.6. Веде:

         -  оперативний облік житлового фонду (окрім приватного сектору);

         - оперативний моніторинг стану об’єктів благоустрою, які перебувають на балансовому обліку виконкому районної у місті ради;

         - оперативний облік житлового фонду та нежитлових приміщень, здійснює контроль за їх ефективним утриманням і використанням.

         3.7. Бере участь у:

         - обстеженні об’єктів благоустрою і житлово-комунального господарства, підготовці матеріалів з прийому житлового фонду і об’єктів благоустрою, інженерних мереж до комунальної власності міста;

         - проведенні конкурсів з призначення управителя багатоквартирного будинку.

         3.8. Розробляє заходи з утилізації залишків сухої рослинностій опалого листя з метою недопущення їх спалення на території житлової забудови району, здійснює контроль за їх виконанням.

         3.9. Виявляє безхазяйні відходи, розміщенні на території району, та вживає заходи для визначення їх власника.

         3.10. Складає акт із висновком про результати обстеження приміщень (квартир) у нежитлові та навпаки.

         3.11. Розглядає та вирішує конфліктні ситуації, які виникають між власниками суміжних квартир, пов’язані з переведенням жилих приміщень із жилого фонду у нежитловий фонд, їх переобладнанням, реконструкцією і подальшою експлуатацією за іншим призначенням.

         3.12. Виявляє випадки порушення правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, самовільного переобладнання та перепланування квартир житлових будинків, використання за іншим призначенням, при необхідності складає протоколи про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством України.

         3.13. Надає консультативну, організаційно-методичну допомогу будинковим комітетам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, асоціаціям власників житлових будинків, громадським організаціям з питань утримання і збереження житлового фонду; реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою житлових будинків і прибудинкових територій.

         3.14. Здійснює легалізацію органів самоорганізації населення на території району.

         3.15. Забезпечує упровадження і функціонування системи управління якістю та інформаційною безпекою муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради, а саме:

         - вимірювання (моніторинг задоволеності замовника послуг, участь у внутрішніх аудитах та розробка програм їх проведення, складання протоколів і звітних матеріалів про результати аудиту, ідентифікація невідповідних послуг, ведення записів стосовно характеру невідповідностей, розробка заходів по їх усуненню);

         - критичне аналізування даних (за типовими методиками) та надання результативної інформації керівнику;

         - розробка заходів щодо поліпшення результативності системи управління якістю, корегувальних і запобіжних дій, здійснення цих дій.

         3.16. Приймає участь у:

         - роботі постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами;

         - роботі комісії з обстеження житлових приміщень з метою визначення їх відповідності технічним і санітарним нормам та надає пропозиції щодо їх подальшого використання;

         - роботі комісії з обстеження зелених насаджень;

         - роботі комісії з обстеження земельних ділянок на наявність зелених насаджень;

         - роботі комісій, створених при виконкомі районної у місті ради.

         3.17. Надає безоплатну первинну допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у тому числі здійснює особистий прийом осіб, які її потребують.

         3.18. Забезпечує виконання норм Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції» та настанов з інформаційної безпеки.

         3.19. Здійснює роботу щодо оброби, збереження та захисту персональних даних громадян з питань покладе

 

 ІV. Права

Працівники відділу благоустрою та житлової політики мають право:

4.1. Приймати участь в роботі засідань виконкому районної у місті ради та засідань районної у місті ради.

         4.2.  Вносити на розгляд районної у місті ради та її виконавчого комітету проекти рішень з питань, які належать до компетенції відділу.

          4.3. Скликати наради, проводити засідання дорадчих органів виконкому районної у місті ради з питань віднесених до компетенції відділу.  

          4.4. Одержувати у встановленому порядку, від інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, установ та організацій інформаційні матеріали необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

         4.5. Здійснювати розгляд проектів планів підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади в галузі житлово-комунального господарства, вносити пропозиції до планів роботи підприємств.

         4.6. Проводити роботу по підготовці та відстеженню результативності та перегляду регуляторних актів по правовому врегулюванню, господарських відносин в межах компетенції відділу згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         4.7. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ  та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції відділу.

 

V. Відповідальність

         5.1. В своїй діяльності відділ керується перспективними і поточними планами роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету, планом  роботи відділу, рішеннями виконкому, розпорядженнями голови районної у місті ради, посадовими інструкціями працівників.

5.2.Недотриманням вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

        5.3. Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків. 

 

VI. Організація роботи відділу

         6.1. В своїй діяльності відділ керується перспективними і поточними планами роботи районної у місті ради та її виконавчого комітету, планами роботи відділу, рішеннями виконкому і розпорядженнями голови районної у місті ради, посадовими інструкціями працівників відділу і цим положенням.

         6.2. Очолює відділ завідувач, який призначається і звільняється з посади розпорядженням голови районної у місті ради.

         6.3.На посади працівників відділу благоустрою та житлової політики затверджуються особи, які мають вищу освіту, загальний стаж роботи не менше трьох років або досвід роботи в державних установах, володіють навичками необхідними для роботи, юридичними знаннями, вмінням роботи на комп’ютері, добре знають Конституцію України, можуть легко і швидко засвоїти діючи законодавчі акти, розпорядчі та нормативні документи з питань діяльності виконавчих органів ради, а також користуватися ними в своїй повсякденній діяльності, досконало володіють українською мовою.

         6.4. Обов’язки між працівниками відділу розподіляються згідно їх посадовими інструкціями і передбачають:

         - узагальнення в цілому інформацію – довідкових матеріалів, звернень мешканців, органів самоорганізації населення, нагородження громадян, та інше;

         - закріплення спеціалістів відділу за структурними підрозділами виконкому районної у місті ради для надання методичної і практичної допомоги.

         6.5. Завідувач відділу керує його роботою, несе персональну відповідальність за виконання планів роботи відділу, покладених на відділ завдань і функцій, підбирає і забезпечує підвищення ділового і кваліфікаційного рівня працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними, розробляє посадові інструкції, забезпечує трудову дисципліну, координує взаємовідносини зі структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, вносить пропозиції керівництву виконкому районної у місті ради щодо заохочення працівників відділу за кращу роботу, забезпечує виконання завдань відділів та управлінь виконкому міської ради з відання відділу питань.