Законодавча база

Перелік документів та нормативно-розпорядчих актів, якими керується відділ бухгалтерського обліку в повсякденній роботі

ЗАКОНИ:

 1. Закон №400.​
  Закон України від 26.06.97 р. №400/97-ВР «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»
 2. Закон №996.​
  Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 3. Закон №1264.​
  Закон України від 25.06.91 р. №1264-XIІ «Про охорону навколишнього природного середовища»
 4. Закон №2464​
  Закон України від 08.07.10 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 5. Закон №2535​
  Закон України від 03.07.92 р. №2535-ХІI «Про плату за землю»

ІНСТРУКЦІЇ:

 1. Інструкція №5​
  Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Деркомстату України від 13.01.04р.
 2. Інструкція №57​
  Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Мінфіну України від 28.01.02р. №57.
 3. Інструкція №59​
  Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98р.№59.
 4. Інструкція №449​
  Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування , затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.15р. №449.

КОДЕКСИ:

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. №2456- VI.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.10р. №2755- VI.

ЛИСТИ

 1. Лист №7/13/133-12​
  Лист Мінсоцполітики України від 05.01.12 р. №7/13/133-12
 2. Лист №155/13/116-09​
  Лист Мінсоцполітики України від 26.06.09р. №155/13/116-09.
 3. Лист ДФС України від 27.11.17р. №32492/7/99-99-13-02-03-17.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну України від 23.01.15р. №11

НАКАЗИ

 1. Наказ Мінстату України від 11.03.96р. №67 «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності».
 2. Наказ ДКС України від 18.12.2000 р. №130 «Типові форми обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання».
 3. Наказ Мінстату України від 21.06.96р. №193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів  з обліку сировини та матеріалів»
 4. Наказ Держкомстату України від 05.12.08 р. №489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці»
 5. Наказ Мінфіну України від 17.06.15р. №572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації».
 6. Наказ Мінфіну України від 29.06.17р. №604 «про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання».
 7. Наказ Мінфіну України від 08.09.17р. №755 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання».
 8. Наказ Мінфіну України від 13.09.16р. №818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання»
 9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України  від 24.05.95р.№88.
 10. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.17р. №148.
 11. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.14р. №879.

ПОРЯДКИ

 1. Порядок №100. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95р. №100.
 2. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.02р. №228.
 3. Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну України від 02.04.14р. №372.
 4. Порядок складання форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору, затверджений наказом Мінфіну України від 12.12.17р.№755.
 5. Порядок №841. Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом Мінфіну України від 28.09.15р. №841.
 6. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну України від 23.08.12р. №938.
 7. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну України від 24.12.12р. №1407.
 8. Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань  передачі об’єктів у державну власність, затверджений постановою КМУ від 21.09.98р. №1482.

ПОСТАНОВИ

 1. Постанова Правління ФСС від 19.07.18р. №12 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасової втрати працездатності   та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування  України».
 2. Постанова КМУ від 02.02.11 р.№98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».