Законодавча база

ПЕРЕЛІК
законів та нормативно-розпорядчих актів, якими керується загальний відділ

1.    Конституція України (28.06.1996 р.).
2.    Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (07.06.2001р.).
3.    Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (21.05.1997 р.).
4.    Закон України "Про звернення громадян" (02.10.1996 р.).
5.    Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (06.09.2005 р.).
6.    Закон України "Про інформацію" (02.10.1992 р.).
7.    Закон України "Про запобігання корупції" (14.10.2014 р.).
8.    Закон України "Про доступ до публічної інформації" (13.01.2011 р.).
9.    Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (24.12.1993 р.).
10.     Закон України "Про захист персональних даних" (01.06.2010 р.).
11. Постанова
Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїїв інформації, що містять службову інформацію". 
12.     Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 "Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну".

13.     Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.
15.     Державний Стандарт України ISO 9001:2015.
16.     Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003.
17.     Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. №578/5 "Перелік  типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів".
18.     Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 "Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях".
19.     Рішення виконкому Криворізької міської ради від 10.05.2018 № 230 "Про надання адміністративних, інших публічних послуг у інтегрованих офісах органів місцевого самоврядування м.Кривого Рогу".
20.     Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів".
21.     Рішення виконкому Криворізької міської ради від 12.12.2018 № 575 "Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради в новій редакції".
22.     Рішення виконкому Металургійної районної у місті ради від 26.08.2016 №327 "Про затвердження Регламенту виконкому районної у місті ради".
23.     Рішення ІІ сесії VIIІ скликання Металургійної районної ради від 23.12.2020 № 15 "Про затвердження Регламенту районної у місті ради ".
24.    Рішення виконкому Криворізької міської ради від 12.09.2018 №428 "Про затвердження Інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування міста".
25.    Закон України від 03.07.2013 №383-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо удосконалення системи захисту персональних даних"