Законодавча база

ПЕРЕЛІК
законів та нормативно-розпорядчих актів, якими керується відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи

1.    Конституція України (28.06.1996 р.).
2.    Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (21.05.1997 р.).
3.    Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (07.06.2001р.).
4.    Закон України "Про інформацію" (02.10.1992 р.).
5.    Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003.
6.    Закон України "Про доступ до публічної інформації" (13.01.2011 р.).
7.    Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (24.12.1993 р.).
8.    Закон України "Про захист персональних даних" (01.06.2010 р.).
9.    Закон України "Про відпустки" (15.11.1996 р.).
10.     Кодекс законів про працю України.
11.     Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 №984 "Деякі питання оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
12.     Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців".
13.     Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 №731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".
14.     Указ Президента України від 25.01.2012 №03/2012 "Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
15.    Рішення виконкому Дзержинської районної у місті ради від 17.08.2011 №346 "Про Регламент виконкому районної у місті ради".
16.     Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки".
17.     Державний Стандарт України ISO 9001:2009.