Державна допомога сім'ям з дітьми

 

          Закон України

«ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ»

 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується жінкам за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів, тобто 126 календарних днів, а у разі ускладнених пологів - 140 календарних днів. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (25% прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць)

з січня

2021 р.

з липня

2021 р.

з грудня

2021 р.

567,50

594,75

620,25

Центр зайнятості – незастраховані особи

1000,00

1000,00

1000,00

Центр зайнятості – застраховані особи

1630,00

1800,00

1800,00

 Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків, опікуну за місцем проживання, з яким постійно проживає дитина.

          

2021 р.

Загальна сума - 41280,00

Одноразова  виплата

Щомісячні виплати

(36 місяців)

На дитину

 10 320,00

 

860,00

 

 Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої надали згоду на її усиновлення (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд). 

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.  

 

2021 р.

Загальна сума – 41280,00

Одноразова  виплата

Щомісячні виплати

(36 місяців)

1 дитина

10 320,00

860,00

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, як позбавлені батьківського піклування.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, пенсій та стипендій за попередні 12 місяців.

Допомога призначається на рік з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18 - річного віку включно.

 

Категорія

З січня 2021

З липня  2021

З грудня 2021

Мінімальний розмір

Максимальний розмір

Мінімальний розмір

Максимальний розмір

Мінімальний розмір

Максимальний розмір

Діти віком до 6-ти років (2,5 ПМ)

Згідно з розрахунком

4802,50

Згідно з розрахунком

5032,50

Згідно з розрахунком

5250,00

Діти віком від 6-ти до 18-ти років (2,5 ПМ)

Згідно з розрахунком

5987,50

Згідно з розрахунком

6275,00

Згідно з розрахунком

6545,00

Діти з інвалідністю віком до 6-ти років (3,5 ПМ)

Згідно з розрахунком

6723,50

Згідно з розрахунком

7045,50

Згідно з розрахунком

7350,00

Діти з інвалідністю віком від 6-ти до 18-ти років (3,5 ПМ)

Згідно з розрахунком

8382,50

Згідно з розрахунком

8785,00

Згідно з розрахунком

9163,00

 

 Допомога на дітей одиноким матерям

      Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини,  мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника.

Для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (учнів до 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

Категорія

З січня

2021 р.

З липня

2021 р.

З грудня

2021 р.

Максимальний

розмір

Максимальний

розмір

Максимальний

розмір

Діти віком до 6-ти років (ПМ до 6 років)

1921,00

2013,00

2100,00

Діти віком від 6-ти до 18-ти років
(ПМ до 18 років)

2395,00

2510,00

2618,00

На дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах (ПМ прац)

2270,00

2379,00

2481,00