Державна допомога сім'ям з дітьми

 

          Закон України

«ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ»

 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується жінкам за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів, тобто 126 календарних днів, а у разі ускладнених пологів - 140 календарних днів. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.   

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (25% прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць)

 

Місячний розмір

Центр зайнятості – незастраховані особи

Центр зайнятості – застраховані особи

 

2024 рік

757,00

1000,00

1630,00

 

Допомога при народженні дитини

 

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків, опікуну за місцем проживання, з яким постійно проживає дитина.

 

2024 рік

Загальна сума - 41280,00

Одноразова  виплата

Щомісячні виплати

(36 місяців)

На дитину

 

10 320,00

 

860,00

Право на допомогу мають особи, які звернулися за допомогою  не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.

 

 Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої надали згоду на її усиновлення (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд). 

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.  

 

 

2024 рік

Загальна сума – 41280,00

Одноразова  виплата

Щомісячні виплати

(36 місяців)

1 дитина

10 320,00

860,00

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

Допомога призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, як позбавлені батьківського піклування.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, пенсій та стипендій за попередні 12 місяців.

Допомога призначається на рік з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18 - річного віку включно.

Категорія

2024 рік

Мінімальний розмір

Максимальний розмір

Діти віком до 6-ти років (2,5 ПМ)

Згідно з розрахунком

6407,50

Діти віком від 6-ти до 18-ти років (2,5 ПМ)

Згідно з розрахунком

7990,00

Діти з інвалідністю віком до 6-ти років (3,5 ПМ)

Згідно з розрахунком

8970,50

Діти з інвалідністю віком від 6-ти до 18-ти років (3,5 ПМ)

Згідно з розрахунком

11186,00

 

 Допомога на дітей одиноким матерям

      Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини,  мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника. 

Для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (учнів до 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

Категорія

2024 рік

Максимальний 

розмір

Діти віком до 6-ти років (ПМ до 6 років)

2563,00

Діти віком від 6-ти до 18-ти років
 (ПМ до 18 років)

3196,00

На дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах (ПМ прац)

3028,00