Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"

Відповідно до Закону України    
«ПРО ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ»

Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї - обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців. Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму, грн

2024 рік

Для працездатних (55% ПМ прац)

1665,40

Для осіб, які втратили працездатність та інвалідам (100% ПМ непрац)

2361,00

Для кожної дитини, віком до 6 років (140% ПМ дит до 6)

3588,20

Для кожної дитини, віком від 6 до 18 років ( 140%  ПМ дит до 18)

4474,40

Для кожної дитини, віком від 18 до 23 років яка навчається ( 140% ПМ прац)

4239,20