Забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації

 

Забезпечення допоміжними засобами реабілітації ( технічними та іншими засобами реабілітації)  осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби

  З 15 грудня 2023 року набрав чинності оновлений Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації ( технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби (далі - Порядок).

Відповідно до вищевказаного Порядку, на безоплатне отримання допоміжних засобів реабілітації ( технічних  та інших засобів реабілітації) ( далі – засоби реабілітації) мають право:

особи з інвалідністю та діти з інвалідністю;

діти з порушеннями опорно-рухового апарату;

особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз;

особи похилого віку;

військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДПС, Держмитслужби, поліцейські, особи рядового та начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі - військовослужбовці);

працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, за умови, що такими особами не вчинено кримінальних правопорушень, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також особи, які в період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам (далі - постраждалі);

потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань;

особи з інвалідністю з числа іноземців, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту;

До засобів реабілітації, якими забезпечуються перелічені вище категорії осіб, належать:

протезно-ортопедичні вироби;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

допоміжні засоби для особистої гігієни;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

допоміжні засоби для переміщення або перенесення;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

За бажанням особи можуть самостійно придбати засоби реабілітації, призначені їм відповідно до показань, та отримати компенсацію в межах граничної ціни на відповідний засіб реабілітації, затвердженої Мінсоцполітики.

Показання для забезпечення засобами реабілітації визначаються висновком про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування засобами реабілітації, який формується одним із таких суб’єктів:

медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) на підставі індивідуальної програми реабілітації;

лікарсько-консультативною комісією (далі - ЛКК) (для дітей з інвалідністю - на підставі індивідуальної програми реабілітації);

військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) на підставі довідки;

мультидисциплінарною реабілітаційною командою на підставі індивідуального реабілітаційного плану.

Потреба в забезпеченні електроскутерами визначається обласними, центральними міськими у мм. Києві та Севастополі, республіканською в Автономній Республіці Крим МСЕК із оформленням відповідного медичного висновку.

За наявності в особи документів, що підтверджують потребу в забезпеченні засобами реабілітації, які видано МСЕК, ВЛК чи ЛКК до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2023 р. № 1306 “Деякі питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації”, забезпечення засобами реабілітації здійснюється на підставі таких документів без необхідності оформлення висновку.

Особи забезпечуються засобами реабілітації в порядку черговості.

Першочергово забезпечуються засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю та діти з порушеннями опорно-рухового апарату, далі - в такому порядку: військовослужбовці, особи у разі первинного забезпечення засобами реабілітації, потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, інші особи.

Для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особа або її законний представник подають заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, незалежно від зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування) особи.

Заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) у паперовій або електронній формі може бути подана:

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради (далі - органи соціального захисту населення);

до уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - виконавчий орган);

до центру надання адміністративних послуг (далі - центр);

через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи у банку даних;

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності технічної можливості);

до територіального відділення Фонду.

Для взяття на облік особа або її законний представник під час подання заяви про забезпчення засобом реабілітації (виплату компенсації) подають копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):

паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);

висновку про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування засобами реабілітації;

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (за наявності).

Військовослужбовці та постраждалі додатково подають копії таких документів                з пред’явленням оригіналів):

- довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або іншого документа з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для осіб, визначених пунктами 19-23 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність) (для військовослужбовців - за наявності);

військового квитка (для військовослужбовців, які є іноземцями та особами без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами).

У разі подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) через електронний кабінет особи з метою формування електронної особової справи особа або її законний представник завантажують до нього дані та/або скановані копії документів.

Для отримання компенсації за самостійно придбані засоби реабілітації особи додають до заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації):

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації;

копію розрахункового документа, що підтверджує придбання засобу реабілітації, з пред’явленням оригіналу такого документа. У разі придбання індивідуального засобу реабілітації додатково подається видаткова накладна на виріб із зазначенням його функціональних характеристик та переліку комплектуючих такого виробу.

Для детального ознайомлення з модельним рядом технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечує держава, можливо переглянути каталог допоміжних засобів реабілітації -Електронний каталог-класифікатор технічних засобів реабілітації згідно з ДСТУ 7202:2019  (ISO 9999:2016, NEQ) , який розміщено на сайті Мінсоцполітики в розділі «Особам з інвалідністю» рубриці «Забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації).

 

До уваги осіб з інвалідністю по слуху та по зору!

Особам з інвалідністю з порушеннями слуху, законним представникам дітей з інвалідністю з порушеннями слуху віком від шести років виплачується компенсація за придбання мобільного телефону (з функцією відеоспілкування) або планшета замість мобільного телефону в межах граничної ціни на мобільний телефон (з функцією відеоспілкування).

Одному з батьків, який є особою з інвалідністю з порушеннями слуху, що виховує дитину віком до трьох років, виплачується компенсація за самостійне придбання світлового сигналізатора або вібросигналізатора “Нічна няня”.

  Особам з інвалідністю I і II груп з порушеннями зору та законним представникам дітей з інвалідністю з порушеннями зору виплачується компенсація за придбання таких засобів реабілітації:

диктофона - для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та дітей з інвалідністю з порушеннями зору віком від 14 років;

електронного годинника - для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та дітей з інвалідністю з порушеннями зору віком від шести років;

механічного годинника - для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та дітей з інвалідністю з порушеннями зору віком від 14 років;

аудіоплеєра - для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та дітей з інвалідністю з порушеннями зору віком від шести років;

мобільного телефону - для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та дітей з інвалідністю з порушеннями зору віком від шести років;

пристрою для визначення рівня рідини - для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та дітей з інвалідністю з порушеннями зору віком від шести років;

палиці тактильної (білої тростини) - для осіб з інвалідністю I групи з порушеннями зору та дітей з інвалідністю з порушеннями зору віком від шести років.

У разі придбання особою з інвалідністю I і II груп з порушеннями зору або законним представником дитини з інвалідністю з порушеннями зору віком від шести років мобільного телефону замість одного, кількох або всіх засобів реабілітації, які може отримати (але не отримала) така особа/дитина, відповідно до показань для забезпечення засобами реабілітації, такій особі/законному представнику виплачується компенсація в межах граничної ціни, яка є сукупною ціною всіх спеціальних засобів для спілкування, орієнтування та обміну інформацією, якими може бути забезпечена особа з інвалідністю з порушеннями зору або дитина з інвалідністю з порушеннями зору.

 Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує зручний оперативний спосіб подачі пакету документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації  онлайн.

Доступ до електронного кабінету можливий за посиланням https://ek-cbi.msp.gov.ua/  або на офіційному вебсайті Мінсоцполітики шляхом переходу за посиланням «Електронний кабінет особи з інвалідністю» у розділі «Е-Сервіси».

   Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує:

доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим електронним підписом (далі- КЕП);

особам, зареєстрованим в ЦБІ, можливість подачі заяв про потребу в забезпеченні ДЗР та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріпленні сканованих копій документів та підписання КЕП;

особам, які відсутні в ЦБІ, можливість подачі заяви на первинну реєстрацію в ЦБІ із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом документів КЕП;

можливість надсилання особам з інвалідністю в електронний кабінет повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та пакету документів;

доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, виробників ДЗР, надавачів соціальних послуг;

можливість надсилання інформаційних повідомлень з ЦБІ на електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно повідомити особу з інвалідністю;

проведення опитування осіб з інвалідністю щодо стану забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості наданих послуг