ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  СПЕЦАВТОТРАНСПОРТОМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  СПЕЦАВТОТРАНСПОРТОМ

Облік та розподіл спецавтортранспорту здійснюється департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є висновок обласної медико-соціальної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем.

На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:

• не мають в особистому користуванні автомобіля, у т.ч. придбаного за власні кошти або отриманого через департамент соціального захисту або виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що перебував в експлуатації менш як 10 років;

• протягом 7 років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували його як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 5 років.

Для забезпечення автомобілями діти з інвалідністю беруться на облік після досягнення ними 5-ти річного віку.

Облік осіб з інвалідністю ведеться в розрізі таких категорій за окремою нумерацією:

1) першочергове забезпечення :

- особи з інвалідністю внаслідок війни, безпосередні учасники бойових дій;

- особи, які відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

2) позачергове забезпечення:

- особи з інвалідністю внаслідок війни(прирівняні); 
- особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які мають інвалідність унаслідок репресій;
- особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг;
- сім'ї з двома і більше особами з інвалідністю;
- особи з інвалідністю І,ІІ,ІІІ групи з числа: ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, учасників військових навчань із застосуванням ядерної зброї;
- особи з інвалідністю з куксами обох ніг та рук;

3) забезпечення у порядку загальної черги:
- діти з інвалідністю;
- особи з інвалідністю з дитинства;
- особи з інвалідністю загального захворювання;
- особи з числа військовослужбовців, складу УМВС, державної безпеки, які мають інвалідність унаслідок захворювання під час проходження служби у зазначених формуваннях;
- особи, інвалідність яких настала внаслідок нещасних випадків невиробничого характеру.

Безоплатно забезпечуються автомобілями з ручним керуванням за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та відсутності протипоказань до керування ним:

- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які мають  інвалідність унаслідок репресій;
- сім"ї з двома і більше особами з інвалідністю, за умови, що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем;
- особи з інвалідністю І,ІІ,ІІІ групи з числа: ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, учасників військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

На пільгових умовах, з оплатою 7% їх вартості та передачею права керування члену сім"ї особи з інвалідністю забезпечуються:

- особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є особами з інвалідністю унаслідок репресій;
- сім"ї з двома і більше особами з інвалідністю, за умови, що один з них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах, з оплатою 7%;
- особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи з числа: ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, учасників військових навчань із застосуванням ядерної зброї;
- особи з інвалідністю внаслідок війни І групи по зору або без обох рук; особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.

 

На пільгових умовах, з оплатою 30% вартості автомобіля забезпечуються особи з інвалідністю з правом на забезпечення спецавтотранспортом у порядку загальної черги.

     Компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів виплачується всім особам з інвалідністю (законним представникам дітей з інвалідністю), які в установленому порядку забезпечені автомобілями, або мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти.

   Компенсація на транспортне обслуговування осіб з інвалідністю виплачується особам з інвалідністю, законним представникам дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для забезпечення автомобілями; мають право на забезпечення автомобілями, але у зв’язку з медичними протипоказаннями, або за власним бажанням відмовились від їх одержання і бажають отримувати грошову компенсацію.

Грошова компенсація розраховується після прийняття бюджету  на поточний рік:

  • на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів – 22% від середнього прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • на транспортне обслуговування осіб з інвалідністю – 29% від середнього прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

До відома осіб з інвалідністю  – власників транспортних засобів

        Відповідно до чинного законодавства, водії з інвалідністю, водії, які перевозять осіб з інвалідністю, громадські організації, підприємства, установи, організації, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю, крім фізичних та юридичних осіб - власників гаражів, розташованих у м. Кривому Розі, мають право на безоплатне зберігання транспортних засобів на автостоянках міста.

          Для отримання права на користування місцями для безоплатного зберігання транспортних засобів на автостоянці водіями за зареєстрованим місцем проживання до органів соціального захисту населення подаються наступні документи (в оригіналі та з копіями):

заява, заповнена водієм, із зазначенням місця розташування автостоянки, на якій заявник виявив намір отримати місце для безоплатного зберігання транспортного засобу;
паспорт  водія;                                                                                                                              пенсійне посвідчення отримувача державної соціальної допомоги                          ;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії.