Виплата соціальних стипендій для студентів закладів освіти

 

Виплата соціальних стипендій 
для студентів закладів
 фахової передвищої та вищої освіти

 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016         № 4045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої та вищої освіти» зі змінами, органи соціального захисту населення через заклади фахової передвищої та вищої освіти здійснюють виплату соціальних стипендій таким категоріям студентів:

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти;

особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);

особам, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки; 

особам, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи;

особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітям (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, які загинули/померли (до закінчення такими дітьми навчання у відповідному закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

особам, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти;

дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю I-III групи;

студентам (курсантам) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітям (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

дітям загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років). Такі особи набувають право на соціальну стипендію, якщо в день звернення за її призначенням населений пункт, в якому вони проживали на момент зарахування до закладу освіти, віднесено до переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування.

Соціальна стипендія виплачується щомісяця у розмірі:

 

студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)) - 890 гривень;

студентам (курсантам) закладів вищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)) - 1180 гривень;

студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року          (в 2024 році – 4794,00 гривень);

студентам (курсантам) закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (в 2024 році – 3028,00 гривень);

студентам (курсантам) закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до          23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти) - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (в 2024 році –        4542,00 гривень).

Для отримання консультації та додаткової інформації з вищезазначеного питання студенти можуть звернутися до вищих навчальних закладів, або до управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради за номером телефону 0684991433.