Серпень 2019 рік

  Аналіз
регуляторного впливу до проекту регуляторного акта –  рішення Криворізької міської ради «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі»

 

 Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 (зі змінами).

 

І. Визначення проблеми

 

Основні вимоги до утримання тварин визначені Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» і передбачають утримання тварин в умовах, що відповідають їх біологічним та індивідуальним особливостям.

На сьогодні в м. Кривому Розі діє рішення Криворізької міської ради від 23.12.2009  №3645 «Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Кривому Розі», із змінами, але його дія не призвела до очікуваних результатів.

Новий регуляторний акт направлено на врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, мешканцями, суб’єктами господарювання, профільними комунальними підприємствами та іншими суб’єктами, що утримують тварин.

Загальна кількість мешканців (населення) в місті Кривому Розі згідно з даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області станом на 01.05.2019 становить 625 200 осіб, з них до виконкому Криворізької міської ради з приводу нападів тварин (собак) у 2016 році звернулося 137 мешканців, у 2017 році  – 322 мешканці, у 2018 році – 263 мешканця, за I півріччя 2019 року – 80 мешканців (таблиця 1).

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Кількість звернень мешканців щодо

Кількість звернень

Прогнозовані показники кількості звернень

2016 рік

2017 рік

2018 рік

I півр.

2019

2019 рік

2020 рік

2021

рік

2022 рік

2023 рік

Нападів безпритульних тварин

122

294

245

80

220

195

170

145

120

Нападів домашніх тварин

15

28

18

4

16

13

10

7

4

Усього:

137

322

263

80

236

208

180

152

124

 

 

 

За період з 2016 до І півріччя 2019 року в м. Кривому Розі складено адміністративних протоколів на власників домашніх тварин за порушення вимог законодавчих та нормативних актів:

 •   2016 рік – 250;
 •  2017 рік – 315;
 •  2018 рік – 277;
 •  I півріччя 2019 року – 23 (таблиця 1.1.).

 

 Таблиця.1.1

Кількість складених адміністративних протоколів

 (ст. 154  Кодексу про адміністративні правопорушення)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

I півр. 2019

250

315

277

23

 

На кінець 2015 року на території м. Кривого Рогу налічувалося близько 2 000 безпритульних тварин (за статистичними даними департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради).

Для обліку та контролю за популяцією тварин у 2017 році між виконкомом Криворізької міської ради й Громадською організацією «Міжнародні системи реєстрації» укладено меморандум про співпрацю.

Представниками громадських організацій за допомогою вебпорталу        Animal-id.info був проведений моніторинг підрахунку безпритульних тварин (собак), за результатами якого на території міста їх перебувало орієнтовно 7 000.

При повторному моніторингу в травні 2019 року за даними вебпорталу        Animal-id.info кількість безпритульних тварин (собак) зменшилася та склала                  5 192 тварини.

Запровадження вимог запропонованого регуляторного акта надасть можливість створити умови для належної життєдіяльності мешканців міста, забезпечить поліпшення санітарного та епізоотичного стану міста, змінить громадську думку на користь цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що вплине на виховання зростаючого покоління й мешканців міста та підвищення моральної відповідальності в суспільстві, сприятиме врегулюванню питань нападів безпритульних тварин (собак), посиленню контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі.

У попередні роки збільшення кількості безпритульних тварин могло виникнути у зв’язку з низькою відповідальністю мешканців – власників домашніх тварин, що призвело до збільшення популяції безпритульних тварин через безконтрольне їх розмноження. Збільшення популяції безпритульних тварин створює умови для утворення зграй, а згодом до небезпеки для мешканців міста.

         З метою регулювання чисельності безпритульних тварин та враховуючи численні звернення мешканців міста, рішенням Криворізької міської ради від  27.06.2017 №1787 створено Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради (надалі – КП «Центр поводження з тваринами» КМР) для відлову, біостерилізації та вакцинації безпритульних тварин.

 

Кількість щеплених та карантинованих тварин

Таблиця.1.2

Кількість*

Кількість

Прогнозовані показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

I півр. 2019

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Щеплених тварин

12 216

12 100

13 730

7343

13 800

13 870

13 940

14 010

14 080

Карантинова-них тварин

233

221

370

108

340

310

290

260

230

Усього

12 449

12 321

14 100

7451

14 140

14 180

14 230

14 270

14 310

*за  оперативними  статистичними  даними  управління  ветеринарної медицини      у м. Кривому Розі.

 

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема та яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта.

Таблиця 2

Групи (підгрупи)

 

Так

Ні

1

2

3

Мешканці (згідно з даними, оприлюдненими на офіційному сайті Головного управління статистики у Дніпропетровській області, станом на 01.05.2019 кількість мешканців (насе-лення) в місті Кривому Розі становить 625 200 осіб)

(http://www.dneprstat.gov.ua/)

- Підвищення безпеки життя та здоров’я мешканців міста шляхом зменшення кількості нападів безпритульних тварин на вулицях міста (показники наведені в табл. 1);

- забезпечення питання поводження з домашніми тваринами та їх утримання в місті власниками домашніх тварин (показники наведені в табл. 1.1. [стаття 154  Кодексу України про адміністративні правопорушення]);

- виховання гуманного ставлення до тварин шляхом формування високого рівня етичної свідомості та культури громадян;

- покращення санітарно-епідеміологічного та епізоотичного стану міста;

- урегулювання та вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, що пов’язані з утриманням домашніх тварин

-

Держава.

Органи місцевого

самоврядування

- Приведення у відповідність нормативно-правової бази на місцевому рівні з питань утримання домашніх тварин до вимог чинного законодавства України;

- посилення контролю та відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання (показники  наведені в таблиці 1.1);

- контроль за чисельністю безпритульних тварин;

- зменшення кількості нападів безпритульних тварин (собак) (прогнозовані показники наведені в таблиці 1);

- підвищення рівня дотримання ветеринарно-

-

 

1

2

3

 

санітарних вимог власниками домашніх тварин при їх утриманні (прогнозовані показники  наведені  в таблиці 1.2)

 

Суб’єкти господарювання

Урегулювання:

- відносин між власниками тварин та органами, що мають повноваження у сфері поводження з тваринами;

- нормативно-правового забезпечення питання поводження з домашніми тваринами та їх   утримання   в   місті   (власниками домашніх тварин) (показники наведені в табл.1.1.; стаття 154  Кодексу України про адміністративні правопорушення)

-

 

 

II. Цілі державного регулювання

 

Забезпечення санітарно-епідемічного, епізоотичного благополуччя мешканців міста, виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання, урегулювання питань, що виникають при поводженні з домашніми та безпритульними тваринами.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей:

1.Визначення альтернативних способів

 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Таблиця 3

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Залишення чинного регуляторного акта без змін

Діючий регуляторний акт не призвів до очікуваних результатів щодо урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та мешканцями, організаціями, установами й підприємствами, які утримують домашніх тварин

Альтернатива 2

Ухвалення запропонованого регуляторного акта

 

 

 

 

 

 

 

 

Є найбільш прийнятною, оскільки буде сприяти урегулюванню питань:

- зменшення звернень мешканців міста у зв’язку зі зменшенням кількості нападів тварин;

- підвищення рівня дотримання ветеринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин за їх утримання;

- підвищення безпеки життя та здоров’я мешканців міста шляхом урегулювання питань нападів безпритульних тварин (собак) (прогнозовані показники наведені в таблиці 1);

- забезпечення досягнення цілей регулювання чисельності, утримання, поводження з тваринами на території міста;

- здійснення контролю за дотриманням мешканцями та суб’єктами     господарювання     нормативно-правових   актів   щодо

1

2

 

утримання й поводження з домашніми тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин;

- приведення змісту Правил у відповідність до змін чинного законодавства України;

-  урахування пропозицій та зауважень фізичних і юридичних осіб, громадських організацій міста, які взяли участь у обговоренні проекту рішення

Альтернатива 3 Унесення змін до чинного регуляторного акта

Є прийнятною, але виникнуть певні незручності  у сприйнятті чинного регуляторного акта, зі змінами. Відбудеться:

- зменшення звернень мешканців міста шляхом зменшення кількості звернень, пов’язаних з нападом тварин;

- підвищення рівня дотримання ветеринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин;

- стимулювання контролю за дотриманням вимог мешканцями та суб’єктами господарювання нормативно-правових актів щодо утримання й поводження з домашніми тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин;

- викладення змісту Правил відповідно до чинного законодавства України

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 (органи місцевого самоврядування)

Таблиця 4

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Залишення чинного регуляторного акта без змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часткове досягнення цілей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до:

- Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Кривому Розі (рішення Криворізької міської ради від 25.04.2012 №1084, зі змінами), строк реалізації заходів якої з 2012 по 2017 роки, за заявами мешканців міста міським бюджетом за 2017 рік було освоєно кошти на проведення біостерилізації безпри-тульних тварин у сумі 500 тис. грн. Вищезазначені заходи недостатньо впливають на зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях міста.

Для досягнення цілей щодо зменшення безпритульних тварин на вулицях міста, необхідно збільшити проведення їх біостерилізації та дотримуватися виконання вимог чинного законодавства України

Альтернатива 2

Ухвалення

Забезпечення:

- санітарно-епізоотичного

       Програмою розвитку та утри-мання   об’єктів   (елементів)    благо-

1

2

3

запропонованого регуляторного акта

благополуччя, створення умов для належної життєдіяльності меш-канців міста. Через реалізацію Програми розвитку та утримання об’єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років (рішення Криворізької  міської  ради від 20.12.2017 №2319, зі змінами) у 2018 році освоєно видатки на проведення біостери-лізації безпритульних тварин у сумі               1 000 тис. грн; освоєно видатки на заходи, пов’язані з безпритуль- ними тваринами, КП «Центр                  поводження з тваринами» КМР у сумі 2 265 192,91 грн; у 2019 році затверджені видатки на заходи,  пов’язані  з   безпритульними твари-нами, КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн;

- урегулювання нападів безпритульних тварин (собак) (прогнозовані показники наведені в таблиці 1);

- укріплення моральності суспільства;                                                      

- формування гуманного  етичного ставлення до тварин;

- посилення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів з питань поводження з тваринами;                                                                     

        - підвищення відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання.

 Станом на 01.05.2019 кількість мешканців (населення) в місті    Кривому    Розі    становить 625 200 осіб згідно з даними, оприлюдненими   на   офіційному                                                 сайті Головного управління статистики у Дніпропетровській області

( http://www.dneprstat.gov.ua/)

устрою   м. Кривого  Рогу  на  період 2017 - 2019 років   у 2018 році освоєно видатки на проведення біостерилізації безпритульних тварин у сумі 1 000 тис. грн; освоєно видатки на заходи, пов’язані                       з безпритульними тваринами,                    КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 2 265 192,91 грн; у 2019 затверджені видатки на заходи, пов’язані   з    безпритульними  тваринами,  КП «Центр поводження  з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн.

      На теперішній час рішенням Криворізької  міської  ради №1787 від  27.06.2017 створено КП «Центр поводження з тваринами» КМР, діяльність якого спрямовано на відлов, біостерилізацію, вакцинацію безпритульних тварин (собак). За 2018  рік  відловлено, простери-лізовано, вакциновано від сказу 1 161 безпритульна тварина  (собака), за І півріччя 2019 року – 924 безпритульні тварини (собаки).

      Виконання  вищезазначених заходів є найбільш ефективним методом зменшення чисельності безпритульних тварин     

Альтернатива 3

Унесення змін

до чинного регуляторного акта

Є прийнятною, але виникають певні ускладнення у власників щодо сприйняття чинних правил зі змінами.

      Програмою розвитку та утримання об’єктів  (елементів)   благоустрою  м. Кривого Рогу                     на    період    2017 - 2019    років

1

2

3

 

Забезпечення:

         - санітарно-епізоотичного  благополуччя,  створення   умов  для належної  життєдіяльності меш-канців міста. Програмою розвитку та утримання об’єктів (елементів) благоустрою  м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років (рішення Криворізької  міської  ради від 20.12.2017 №2319, зі змінами)  затверджені видатки на проведення біостерилізації безпритульних тварин у сумі 1 000 тис. грн;

- урегулювання питань  нападів безпритульних тварин (собак) (прогнозовані показники наведені в таблиці 1);

 - укріплення моральності суспільства;

- формування гуманного  етичного ставлення до тварин;

- посилення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів з питань поводження з тваринами;

- підвищення відповідаль-ності власників домашніх тварин за їх утримання.

Станом на 01.05.2019 кількість мешканців (населення) в місті Кривому   Розі   становить   625 200 осіб згідно з даними, оприлюд-неними на офіційному сайті Головного управління статистики у Дніпропетровській області

(http://www.dneprstat.gov.ua/)

у 2018 році освоєно видатки на проведення біостерилізації безпри-тульних тварин у сумі 1 000 тис. грн; освоєно видатки    на    заходи,    пов’язані з безпритульними твари-нами КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 2 265 192,91 грн; у 2019 затверджені видатки на заходи, пов’язані   з  безпритуль-ними  тваринами КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн.

       На теперішній час рішенням Криворізької міської ради №1787 від  27.06.2017 створено КП «Центр поводження з тваринами» КМР, діяльність якого спрямовано на відлов, біостерилізацію, вакцинацію безпритульних тварин (собак). За 2018  рік  відловлено, простери-лізовано, вакциновано від сказу 1 161 безпритульна тварина  (собака), за І півріччя 2019 року – 924 безпритульні тварини (собаки).

      Виконання вищезазначених заходів є найбільш ефективним методом зменшення чисельності безпритульних тварин, але можливі ускладнення під час їх реалізації

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів мешканців

 

Таблиця 5

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Залишення чинного регуляторного акта

без змін

 

Часткове досягнення цілей

 

Витрати відсутні

1

2

3

Альтернатива 2

Ухвалення запропонованого регуляторного акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі. Урегулювання проблемних питань забезпечить:

- зменшення звернень мешканців міста шляхом зменшення звернень щодо нападу  тварин;

      - підвищення рівня дотримання ветеринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин до їх утримання;

      - підвищення безпеки життя та здоров’я мешканців міста шляхом зменшення кількості нападів безпритульних тварин на вулицях міста.      

 За оперативно-розрахунковою інформацією ветеринарних закладів міста кількість облікованих домашніх тварин становить 74 175 з розрахунку 1 тварина в 1 сім`ї (розрахунково), що складає орієнтовно             35,6 % від загальної кількості сімей міста,  оскільки прогнозована середня чисельність членів сімей у місті становить 3 особи (розрахунковий показник).

Розрахунок (орієнтовний):

- 625 200 осіб* : 3 = 208 400 сімей

         - 208 400 сімей - 74 175 сімей = 134 225 сімей.

        У разі ухвалення регуляторного акта, він впливатиме на 134 225 сімей, які потенційно можуть стати власниками домашніх тварин та зареєструвати їх

Витрати мешканців на ознайомлення з регулятор-ним актом:

Для непрацюючих:

 - 2,44 грн (0,25 год. (15 хв.) х 1 564,00 грн** (прожитковий мінімум):160 год. на місяць.

Для працюючих:

-Мін. – 6,52 грн (0,25 год.   (15 хв.) х 4 173,00 грн** :        160 год. на місяць)

- Макс.18,13 грн (0,25 год.   (15 хв.) х 11 600,00 грн *** : 160 год.  на місяць)

 

 

 

 

Альтернатива 3

Унесення змін

до чинного регуляторного акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Є прийнятною, але виникають певні ускладнення в сприйнятті чинних правил із змінами.

 Посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо утримання домашніх тварин у                       м. Кривому Розі

Урегулювання проблемних питань забезпечить:

     - зменшення звернень мешканців міста щодо нападу  тварин;

     - підвищення рівня дотримання ветеринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин до їх утримання;

     - підвищення безпеки життя та здоров’я мешканців міста шляхом зменшення кількості нападів безпритульних тварин на вулицях міста.

      За    оперативно-розрахунковою   інфор-

Витрати мешканців на ознайомлення з  регулятор-ним актом:

Для непрацюючих:

- 4,89 грн (0,5 год. (30 хв.) х 1 564,00 грн** (прожитковий мінімум): 160 год. на місяць)

Для працюючих:

-Мін. – 13,04 грн (0,5 год.   (30 хв.) х 4 173,00 грн** :        160 год. на місяць)

- Макс36,25 грн (0,5 год.   (30 хв.) х 11 600,00 грн *** : 160 год.  на місяць)

 

 

1

2

3

 

мацією     ветеринарних     закладів      міста кількість облікованих домашніх тварин становить 74 175 з розрахунку 1 тварина в 1

сім`ї (розрахунково), що складає орієнтовно 35,6 %  від  загальної  кількості  сімей міста,  оскільки прогнозована середня чисельність членів сімей у місті становить 3 особи (розрахунковий показник).

Розрахунок (орієнтовний):

- 625 200 осіб* : 3 = 208 400 сімей

         - 208 400 сімей - 74 175 сімей = 134 225 сімей.

У разі внесення змін до чинного регуляторного акта, він впливатиме на 134 225 сімей, які потенційно можуть стати власниками домашніх тварин та зареєструвати їх

 

 

* Станом на 01.05.2019 кількість мешканців (населення) в місті Кривому Розі становить 625 200 осіб, згідно з даними оприлюдненими на офіційному вебсайті Головного управління статистики у Дніпропетровській області (http://www.dneprstat.gov.ua/).

**Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» прожитковий мінімум для непрацюючих осіб станом на 01.07.2019 становить    1 564,00 грн. Станом на  01.01.2019  мінімальна заробітна плата становить 4 173,00 грн.

***За статистичними даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області, оприлюдненими на офіційному вебсайті, у м. Кривому Розі за І квартал 2019 року середня зарплата по місту  становила 11 600,00 грн.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Станом на 01.01.2018 кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих у             м. Кривому Розі, складає 2 893 юридичні особи. З них 347 (12%) вже зареєстрували

домашніх тварин.

Таблиця 6

п/п

Показники

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

1

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання в м. Кривому Розі

7

173

468

2245

2893

2

Кількість суб’єктів господарювання (власники домашніх тварин) на яких розповсюджується дія регуляторного акта

1

23

61

262

347

3

Питома вага груп у загальній кількості  відсотків,  на яких розповсюджується дія регуляторного акта

0,3

6,6

17,6

75,5

100

За статистичними даними відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 01.01.2018 кількість юридичних осіб, зареєстрованих у м. Кривому Розі, складає 2 893. З питань реєстрації тварин до ветеринарних закладів звернулося 347 суб'єктів господарювання (юридичних осіб або 12% від загальної їх кількості). Серед зазначених суб’єктів господарювання представників великого бізнесу 1 (0,3%,), середнього – 23 (6,6%), малого – 61 (17,6%), мікро – 262 (75,5%).

 

Таблиця 7

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Залишення чин-ного регулятор-ного акта без змін

Часткове досягнення цілей

 

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Ухвалення запро-понованого

регуляторного акта

 

 

 

 

 

 

 • Підвищення безпеки життя та здоров’я мешканців  міста шляхом  зменшення нападу безпритульних тварин на вулицях міста (показники наведені в табл. 1);

- забезпечення поводження з домашніми тваринами та їх утримання в місті власниками. (показники наведені в табл. 1.1.; стаття 154  Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- виховання гуманного ставлення до тварин;

- покращення санітарно-епізоотичного стану міста;

- урегулювання, вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин, шляхом зменшення кількості їх нападів (прогнозовані показники наведені в таблиці 1)

Станом на 01.01.2019 для  суб'єктів  господа-рювання:

Мін - 0,25 год. (15 хв.) х                 4 173,00  грн * (для працюючих) : 160 год. на місяць = 6,52 грн;

Макс. - 0,25 год. (15 хв.)         х  11 600,00 грн**(для пра-цюючих): 160 год. на місяць = 18,13 грн.

Витрати на реєстра-цію 1 тварини стано-влять 120,00 грн ***

Витрати на поховання (кремацію) за 1 кг тварини становлять 35,00 грн

Альтернатива 3.

Унесення змін до чинного регуляторного акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Є прийнятною, але виникають певні ускладнення в сприйнятті діючих правил із змінами;

- підвищення безпеки життя та здоров’я мешканців міста шляхом зменшення кількості  нападів безпритульних тварин на вулицях міста (прогнозовані показники наведені в табл. 1);

- забезпечення належного поводження з домашніми тваринами та їх утримання в місті власниками (показники наведені в табл. 1.1.; стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні правопорушення);

- виховання гуманного ставлення до тварин;

- покращення санітарно-епізоотичного стану міста;

Станом на 01.01.2019 для  суб'єктів господарювання:

Мін - 0,5 год. (30 хв.) х                 4 173,00 грн * (для працюючих) : 160 год. на місяць = 13,04 грн;

Макс - 0,5 год. (30 хв.) х                 11 600,00 грн.**(для пра-цюючих): 160 год. на місяць = 36,25 грн.

Витрати   на  реєстра-цію 1 тварини стано-влять 120,00 грн *** Витрати на поховання (кремацію) за 1 кг

1

2

3

 

- урегулювання, вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій пов’язаних з утриманням домашніх тварин шляхом зменшення кількості їх нападів (прогнозовані показники наведені в таблиці 1)

тварини  становлять 35,00 грн

 

*Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» мінімальна заробітна плата станом  на 01.01.2019 становить 4 173,00 грн.

** За статистичними даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області, оприлюдненими на офіційному вебсайті, у м. Кривому Розі за І квартал 2019 року середня зарплата по місту  становила 11 600 грн.

***Розрахунковий показник, розмір якого формується залежно від витрат, що можуть виникати при змінах на законодавчому рівні (зміни заробітної плати тощо).

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного

способу досягнення цілей

 

Правила визначають основні засади гуманного утримання й поводження з домашніми тваринами в місті та діяльність у сфері утримання й поводження з тваринами.

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усіх важливих аспектів проблеми не буде);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Таблиця 8

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1.

Залишення діючого регуляторного акта без  змін

2

 

 

 

Забезпечує виконання законодавства без урахування змін.

Не призвело до очікуваних результатів

1

2

3

Альтернатива 2.

Ухвалення запропонованого регуляторного акта

 

4

 

Є найбільш прийнятною, оскільки буде сприяти урегулюванню проблемних питань:

       - забезпечення рівня дотримання вете-ринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин до їх утримання;

       - безпеки життя та здоров’я мешканців міста шляхом     зменшення      нападів    безпритульних тварин на вулицях міста;

       - забезпечення досягнення цілей регулювання чисельності, утримання, поводження з тваринами на території міста;

- здійснення контролю за дотриманням вимог мешканцями й суб’єктами господарювання нормативно-правових актів щодо утримання та поводження з домашніми тваринами і регулювання чисельності безпритульних тварин, викладення змісту Правил відповідно до чинного законодавства України;

          -  урахування пропозицій фізичних та юри-дичних осіб, громадських організацій міста, які взяли участь у обговоренні проекту рішення.

Програмою розвитку та утримання об’єктів  (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017 – 2019 років (рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2319, зі змінами) у 2018 році освоєно видатки на проведення біостерилізації безпритульних тварин  у сумі  1 000 тис. грн; освоєно видатки на заходи, пов’язані з безпритульними тваринами КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі  2 265 192,91 грн; у 2019 році затверджені видатки на заходи, пов’язані  з безпритульними тваринами КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн.

На теперішній час рішенням Криворізької міської ради  від 27.06.2017 №1787 створено              КП «Центр поводження з тваринами» КМР, діяльність якого спрямовано на відлов, біостерилізацію, вакцинацію безпритульних тварин (собак). За 2018 рік відловлено, простерилізовано, вакциновано  від сказу  1 161 безпритульна тварина  (собака), за І півріччя 2019 року – 924 безпритульні тварини (собаки).

Виконання вищезазначених заходів є найбільш ефективним методом зменшення чисельності безпритульних тварин

Альтернатива 3.

Унесення змін до чинного регуляторного акта

 

1

3

 

 

 

 

2

      Є прийнятною, оскільки буде сприяти урегулюванню проблемних питань:

- забезпечення рівня дотримання ветеринарно-санітарних вимог власниками домашніх тварин до

їх утримання;

3

 

 

- безпеки життя та здоров’я мешканців міста шляхом зменшення кількості нападів безпри-тульних тварин на вулицях міста;

 - здійснення контролю за дотриманням вимог мешканцями та суб’єктами господарювання нормативно-правових актів щодо утримання та

поводження з домашніми тваринами й регулю- вання   чисельності   безпритульних   тварин, викладення змісту Правил відповідно до чинного законодавства України.

Програмою розвитку та утримання об’єктів  (елементів) благоустрою  м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років у 2018 році освоєно видатки на проведення біостерилізації безпри-тульних тварин  у сумі 1 000 тис. грн; освоєно видатки на заходи, пов’язані з безпритульними тваринами КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 2 265 192,91 грн; у 2019 році затверджені видатки на заходи, пов’язані  з безпритульними тваринами КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн.

          На теперішній час рішенням Криворізької міської ради  від  27.06.2017  №1787 створено             КП «Центр поводження з тваринами» КМР, діяльність якого спрямовано на відлов, біостерилізацію, вакцинацію безпритульних тварин (собак). За 2018 рік відловлено, простерилізовано, вакциновано  від сказу  1 161 безпритульна тварина  (собака), за І півріччя 2019 року – 924 безпритульні тварини (собаки).

Виконання вищезазначених заходів є найбільш сприятливим для досягнення визначеної мети.

        Але виникнуть певні незручності в сприйнятті чинного регуляторного акта зі змінами

 

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу*

Таблиця 9

Категорія впливу

 

Відповідь

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

 

Ні

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг

Ні

1

2

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів , виконання робіт,

надання послуг або інвестицій

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)

Ні

              В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств

Ні

               Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів

Ні

 

*Визначено за консультаціями з представниками, зазначеними в таблиці 24

 

Таблиця 10

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

 

 

Обґрунтування відповідного місця

альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

Залишення чинного регуляторного акта без змін

 

 

 

 

Виконання  чинного законодавства без  урахування змін

 

 

 

 

 

Відповідно до:

- Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Кривому Розі  (рішення Криворізької міської ради від 25.04.2012 №1084)  міським бюджетом за 2017 рік було освоєно кошти на проведення

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, проблема продовжуватиметься, що не забезпе-чить досягнення намічених цілей

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біостерилізації  403 безприту- льних тварин у сумі                 500,0 тис. грн за заявами мешканців міста.

Вищезазначені заходи недостатньо    впливають   на

зменшення кількості безпри-тульних  тварин   на    вулицях міста.

         Для    досягнення    цілей зменшення безпритульних тварин на вулицях міста необхідно проводити їх масову біостерилізацію (щеп-лення й лікування); 

- Програми розвитку та утримання  об’єктів (елемен-тів)  благоустрою  м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років (рішення Криворізької  міської  ради від 20.12.2017 №2319, зі змінами) у 2018 році освоєно видатки на прове-дення біостерилізації безпри-тульних тварин у сумі                1 000 тис. грн; освоєно видат-ки на заходи, пов’язані з безпритульними тваринами,  КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 2 265 192,91 грн; у 2019 році затверджені видатки на заходи, пов’язані з безприту-льними тваринами, КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн.

          На теперішній час рішенням Криворізької місь-кої ради від  27.06.2017 №1787 створено КП «Центр повод-ження з тваринами» КМР, діяльність якого спрямована  на відлов, біостерилізацію, вакцинацію  безпритульних тварин (собак). За 2018 рік відловлено, простерилізовано, вакциновано від сказу  1 161  безпритульна тварина (собака) за І півріччя 2019 року –              924 безпритульні тварини (собаки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

Альтернатива 2

Ухвалення запропонованого регуляторного акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення:

     - cанітарно-епізо-отичного благопо-луччя створення умов для належної життєдіяльності громадян міста.

  Програмою розвитку та утримання об’єктів (елементів) благо- устрою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років (рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2319, зі змінами) затверджені видатки на проведення біо-стерилізації безпри-тульних тварин у сумі 1 000 тис. грн;

- урегулювання питань зменшення кількості нападів тварин ( табл.1);

- укріплення моральності в суспіль-стві;

- формування гуманного етичного ставлення до тварин;

- виконання вимог Закону Украї-ни «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів з питань повод-ження з тваринами;

- підвищення відповідальності меш-канців, суб’єктів гос-подарювання влас-ників домашніх тва-рин за їх утримання

 

 

 

Через реалізацію Програми розвитку та утримання об’єктів (елементів) благо-устрою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років освоєно видатки на проведення біостерилізації  безпритульних   тварин у сумі 1 000 тис. грн; на заходи пов’язані з безпритульними тваринами, КП «Центр поводження з тваринами» КМР - у сумі 2 265 192,91 грн; у 2019 році затверджені видатки на заходи, пов’язані з безпритульними тваринами, КП «Центр поводження            з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн.

          На теперішній час рішенням Криворізької місь-кої ради від  27.06.2017 №1787  створено КП «Центр повод-ження з тваринами» КМР, діяльність якого спрямова-на  на відлов, біостерилізацію, вакцинацію безпритульних тварин (собак).

За 2018 рік відловлено, простерилізовано, вакцино-вано  від сказу 1 161 безпри-тульна тварина  (собака), за І півріччя 2019 року – 924 безпритульні тварини (собаки).

        Виконання вищезазначе-них заходів є найбільш ефективним методом змен-шення чисельності безприту-льних тварин.

Витрати на ознайомлення зі змістом регуляторного акта:

станом на 01.01.2019 для працюючого населення: 

 Мін - 0,25 год. (15 хв.) х 4 173,00 грн*(для працюючих) : 160 год. на місяць =              6,52 грн;

Макс - 0,25 год. (15 хв.) х 11 600,00 грн**(для працюючих): 160 год. на місяць =18,13 грн

Ухвалення запро-понованого ре-гуляторного акта дозволить на-лежним чином реалізувати норми

Законів України

 «Про захист    тварин від жорстокого   пово-

дження», «Про внесення змін до деяких законодав-чих актів України щодо поводження з тваринами».

Урегулювання пи-тань зменшення кількості нападів  тварин (табл.1).

Укріплення мора-льності в суспіль-стві. Формування гуманного етич-ного ставлення до тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

Витрати на реєстра-цію 1 тварини становлять 120,00 грн. ***

Витрати на поховання (кремацію) за 1 кг тварини

становлять 35,00 грн

 

Альтернатива 3

Унесення змін до чинного регуляторного акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення:

- санітарно-епізоо-тичного благопо-луччя, створення умов, для належної життєдіяльності гро-мадян міста. Програ-мою розвитку та утримання об’єктів (елементів) благоус-трою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років (рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2319, зі змінами) затверджені видатки на проведення біо-стерилізації безпри-тульних тварин у сумі 1 000 тис. грн;

- урегулювання пи-тань зменшення кількості нападів тварин ( табл.1);

- укріплення мораль-ності в суспільстві;

- формування гуман-ного етичного став-лення до тварин;

- посилення вико-нання вимог Закону України «Про захист тварин від жорс-токого поводження»;

- підвищення відпові-дальності мешканців, суб’єктів господарю-вання, власників до-машніх тварин за їх утримання.

Є прийнятною, але виникають певні

Програмою розвитку та утримання об’єктів (елемен-тів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років освоєно видатки на проведення біостерилізації безпритульних тварин у сумі 1 000 тис. грн, видатки на заходи, пов’язані з безприту-льними тваринами, КП «Центр поводження з тваринами» КМР - у сумі 2 265 192,91 грн; у 2019 затверджені видатки на заходи, пов’язані з безприту-льними тваринами, КП «Центр поводження з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн.

        На теперішній час рішенням Криворізької місь-кої ради від 27.06.2017  №1787 створено КП «Центр пово-дження з тваринами» КМР, діяльність якого спрямо-вана на відлов, біостериліза-цію, вакцинацію безприту-льних тварин (собак). За 2018 рік відловлено, простерилі-зовано, вакциновано  від сказу  1 161  безпритульна тварина  (собака), за І півріччя 2019 року – 924 безпритульні тварини (собаки).

         Виконання вищезазна-чених заходів є найбільш ефективним методом змен-шення чисельності безприту-льних тварин, але можливі ускладнення під час їх реалізації.

         Витрати на ознайомлення зі змістом регуляторного акта: станом на 01.01.2019 для працюючого населення: 

    Мін - 0,5 год. (30 хв.) х 4 173,00 грн*(для працюючих):

Ухвалення за-пропонованого регуляторного акта дозволить реалізувати норми Законів України «Про захист тварин від жорсто-кого поводження», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поводження з тваринами», але виникнуть певні незручності щодо сприйняття чин-них правил зі змінами.

       Урегулювання питань  зменшення кількості нападів  тварин ( табл.1).

Укріплення мора-льності в суспіль-стві. Формування гуманного етич-ного ставлення до тварин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

ускладнення у влас-ників щодо сприй-няття чинних правил із змінами

 160 год. на місяць = 13,04 грн;

 Макс - 0,5 год. (30 хв.) х 11 600,00 грн**(для працюючих):  160 год. на місяць = 36,25 грн.

 Витрати на реєстрацію               1 тварини становлять     120,00 грн.

Витрати на поховання (кремацію) за 1 кг тварини

становлять 35,00 грн. (опе-ративно-розрахунковий по-казник, розмір якого формується залежно від витрат, що можуть виникати при змінах на законодавчому рівні, змінах заробітної плати  тощо)

 

 

*Визначено за консультаціями з представниками, зазначеними в таблиці 24

 

Таблиця 11

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 1

Залишення чинного регуляторного акта без змін

Не враховані зміни в чинному законодавстві

 

Недостатній рівень гуманності та відповідальності в ставленні  до тварин  у мешканців міста

Альтернатива 2

Ухвалення

запропонованого регуляторного акта

 

 

 

 

 

Є   прийнятною   та    забезпечить:

- санітарно-епізоотичне благо-получчя, створення умов для належної життєдіяльності мешканців міста. Через реалізацію Програми розвитку та утримання об’єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років (рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2319, зі змінами) освоєно видатки на проведення біостерилізації безпритульних тварин у сумі 1 000 тис. грн, видатки на заходи, пов’язані з безприту-льними тваринами КП «Центр поводження з тваринами» у сумі  2 265 192,91  грн;  у  2019  році затверджені видатки на заходи, пов’язані    з    безпритульними   тва-

У разі внесення змін до чинного законодавства, Правила можуть потребувати перегляду та внесення змін до них

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

ринами, КП «Центр поводження               з тваринами» КМР у сумі 10 175 285,00 грн;

    - зменшення кількості нападів тварин (дані наведені в табл.1);

    - укріплення моральності в суспільстві;

    - формування гуманного етичного ставлення до тварин;

    - посилення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів з питань поводження з тваринами;

    - підвищення відповідальності мешканців, суб’єктів господарю-вання, власників домашніх тварин за їх утримання

 

 

Альтернатива 3

Унесення змін до чинного регулятор-ного акта

Є прийнятною, але виникають певні ускладнення у власників щодо сприйняття діючих правил із змінами

У разі внесення змін до чинного законодавства, Правила можуть потребувати перегляду та внесення змін до них

 

 

V. Механізми й заходи, що забезпечують розв’язання

визначеної проблеми

 

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є ухвалення нового рішення міської ради «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі», оскільки чинне з 2009 року рішення не в повному обсязі забезпечує виконання змін законодавства щодо захисту інтересів суб’єктів господарювання та мешканців у зв’язку:

-  з несвоєчасним проведенням щеплень домашніх тварин проти сказу;

- із загрозою безпеці життя та здоров’я мешканців міста через напади безпритульних тварин (собак);

        -  з неможливістю своєчасно знайти володаря покинутої або втраченої тварини та залучити його до відповідальності за порушення Правил і Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», що у свою чергу, збільшує чисельність безпритульних тварин на вулицях міста;

         - зі збільшенням популяції тварин (собак) за рахунок неконтрольованого розмноження;

-  з відсутністю виховання гуманного ставлення до тварин;

- з недотриманням власниками домашніх тварин  правил вигулу тварин (собак) у дворах, інших місцях загального користування.

Індикатором вирішення проблеми є врегулювання питань нападів безпритульних та домашніх тварин і зменшення кількості адміністративних протоколів за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з підвищенням рівня відповідальності в питаннях поводження з тваринами мешканців і суб’єктів господарювання.

З початку 2019 року в місті складено 23 адміністративні протоколи на загальну суму 371,00 грн за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Є сподівання, що ухвалення проекту регуляторного акта забезпечить позитивну динаміку та надасть можливість поступово досягати намічених цілей, а саме:

 • забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
 • покращення санітарно-епідеміологічного та епізоотичного стану міста;
 • урегулювання питання обліку домашніх тварин;
 • гарантування безпеки мешканцям міста;
 •  посилення відповідальності власників тварин за їх утримання.

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, відповідно до Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради, рішення міської ради необхідно оприлюднити в Криворізькій міській газеті «Червоний Гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

Для забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення міської ради буде оприлюднено в Криворізькій міській  газеті  «Червоний гірник» і офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, підрозділ  www.kr.gov.ua, у встановлений законодавством строк.

Упровадження Правил має забезпечити:

-   застосування їх усіма суб’єктами господарювання та мешканцями міста;

- дотримання суб’єктами господарювання та мешканцями вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

- свідоме ставлення мешканців до проблем у сфері утримання домашніх тварин;

- покращення санітарно-епідеміологічного та епізоотичного стану міста;

- гуманне ставлення до тварин;

- урегулювання, вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни, унесені  до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів з питань поводження з тваринами. Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету, окрім витрат, пов’язаних з оприлюдненням нового регуляторного акта.

Регуляторний акт спонукає суб’єктів господарювання та мешканців виконувати встановлені вимоги з утримання домашніх тварин на території міста, виховувати гуманне ставлення до тварин, вирішувати проблемні питання й конфліктні ситуації, пов’язані з утриманням домашніх тварин. За невиконання вказаних у регуляторному акті вимог суб’єкти господарювання та мешканці несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. Перешкоди  впровадженню регуляторного акта та виконанню його вимог  відсутні.

 Оцінка витрат суб’єктів підприємництва (великого/середнього/малого), мешканців міста на виконання регулювання не включає суми витрат на обов’язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам, оскільки вони індивідуальні та залежать від намірів власників, їх фінансової можливості й потреби в утриманні порід собак за переліком, визначеним Постановою Кабінету Міністрів України від 09 липня 2002 року №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам».

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Таблиця 12.1

Альтернатива 2

  п/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів великого й середнього підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне  обслугову-вання, навчання/підвищення кваліфікації пер-соналу тощо, грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/зборів), грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

3

Витрати пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

 Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного заходу (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів, тощо) грн

Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення

5

 

 

 

 

 

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,  ліцензій,  сертифікатів, атестатів, висновків, проведення  незалежних/ обов’яз-кових  експертиз,  сертифікації,  атестації тощо) та інших послуг  (проведення   наукових,  інших експертиз, страхування тощо), грн

Витрат не передбачено

 

 

 

 

Витрат не передбачено

 

 

 

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

1

2

3

4

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового пер-соналу, грн

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

8

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7)

Х

Х

9

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

24

24

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великого й середнього

 підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

  10

 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання,  пов’язані з ознайомленням з регуляторним актом, грн

        Мін - 0,25 год. (15 хв.) х 4 173,00 грн :                160 год. на місяць = 6,52 грн;

        Макс - 0,25 год. (15 хв.) х 11 600,00 грн :                160 год. на місяць = 18,13 грн

 

 

 

Мін.

6,52,

Макс.

                  18,13

 

 

 

Мін.

6,52,

       Макс.

       18,13

 

  11

Витрати на одного суб’єкта господарювання, пов’язані з реєстрацією тварини, грн

 

120,00

 

120,00 х 5 = 600,00

 

  12

Витрати на одного суб’єкта господарювання, пов’язані з похованням (кремацією) тварини, грн/кг

 

 

35,00

 

 

35,00

 

  13

Інші процедури

Не передбачено

Не

передбачено

 

  14

Разом (10+11+12) грн

Мін. – 161,52,

Макс. – 173,13

Мін. – 641,52,

Макс. – 653,13

 

  15

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва на яких буде поширено регулювання, одиниць

24

24

 

  16

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання, (вартість регулю-вання) (рядок 14 х 15) грн

Мін.- 3 876,48,

     Макс. – 4 155,12

Мін. – 15 396,48,

Макс. – 15 675,12

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Таблиця 12.2

Альтернатива 3

   п/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів великого й середнього підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати, на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне  обслугову-вання, навчання/підвищення кваліфікації пер-соналу тощо, грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/зборів), грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

1

2

3

4

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

 Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням державного заходу (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів, тощо) грн

Стаття 154 Кодексу України про адмі-ністративні право-порушення

Стаття 154 Кодексу України про адмі-ністративні право-порушення

5

 

 

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,  ліцензій,  сертифікатів, атестатів, висновків, проведення  незалежних/ обов’яз- кових  експертиз,  сертифікації,  атестації тощо) та інших послуг  (проведення   наукових,  інших експертиз, страхування тощо), грн

Витрат не передбачено

 

Витрат не передбачено

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового пер-соналу, грн

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

8

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7)

Х

Х

9

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

24

24

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великого й середнього підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

10

 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання,  пов’язані з ознайомленням з регуляторним актом, грн     

       Мін - 0,5 год. (30 хв.) х 4 173,00 грн :                160 год. на місяць = 13,04 грн;

        Макс - 0,5 год. (30 хв.) х 11 600,00 грн :                160 год. на місяць = 36,25 грн

 

 

 

Мін.

13,04,

Макс.

         36,25

 

 

 

Мін.

13,04,

       Макс.

36,25

 

11

Витрати на одного суб’єкта господарювання, пов’язані з реєстрацією тварини, грн

 

120,00

 

120,00 х 5 = 600,00

 

12

Витрати на одного суб’єкта господарювання, пов’язані з похованням (кремацією) тварини, грн/кг

 

 

35,00

 

 

35,00

 

13

Інші процедури

Не

передбачено

Не

передбачено

 

14

Разом (10+11+12) грн

Мін. – 168,04,

Макс. –191,25

Мін. - 648,04,

Макс. – 671,25

 

15

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

24

24

 

16

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання, (вартість регулю-вання) (рядок 14 х 15) грн

Мін. - 4 032,96,

     Макс. - 4 590,00

Мін. – 15 552,96,

Макс. – 16 110,00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва       

 

Таблиця 13.1

Альтернатива 2

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Не передбачає витрат

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

 

Таблиця 13.2

Альтернатива 3

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Не передбачає витрат

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

 

 

 

Таблиця 14.1

Альтернатива 2

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн

Не передбачає витрат

 

Витрат не передбачено

 

Таблиця 14.2

Альтернатива 3

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн

Не передбачає витрат

 

Витрат не передбачено

 

 

 

Таблиця 15.1

Альтернатива 2

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

Не передбачає витрат

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

 

Таблиця 15.2

Альтернатива 3

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

Не передбачає витрат

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

 

 

 

Таблиця 16.1

Альтернатива 2

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адміні-струванням заходів держав-ного заходу (контролю) (перевірок, штрафних санк-цій, виконання рішень/ приписів тощо) грн

Стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні правопору-шення

Стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні правопору-шення

Стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні право-порушення

Стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні право-порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 16.2

Альтернатива 3

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного заходу (контро-лю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) грн

Стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні правопору-шення

Стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні правопору-шення

Стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні право-порушення

Стаття 154 Кодексу України про адміністра-тивні право-порушення

 

 

 

Таблиця 17.1

Альтернатива 2

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних про-цедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)

Витрати без-посередньо на отримання дозволів, ліцензій, сер-тифікатів, страхових по-лісів (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, серти-фікатів, атестатів, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Витрат не передбачено

 

 

Витрат не передбачено

 

 

Витрат не передбачено

 

 

Витрат не передба-чено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 17.2

Альтернатива 3

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних про-цедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)

Витрати без-посередньо на отримання дозволів, ліцензій, сер-тифікатів, страхових по-лісів (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, серти-фікатів, атестатів, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Витрат не передбачено

 

 

Витрат не передбачено

 

 

Витрат не передбачено

 

 

Витрат не передба-чено

 

 

 

 

Таблиця 18.1

Альтернатива 2

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступ-ний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріа-ли, канцелярські товари тощо), грн

Не передбачає витрат

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

 

Таблиця 18.2

Альтернатива 3

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступ-ний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріа-ли, канцелярські товари тощо), грн

Не передбачає витрат

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

 

 

Таблиця 19.1

Альтернатива 2

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу

(за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додатко-вого персоналу, грн

Не передбачає витрат

 

Витрат не передбачено

                                                                                                                           Таблиця 19.2

Альтернатива 3

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу

(за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додатко-вого персоналу, грн

Не передбачає витрат

 

Витрат не передбачено

 

Таблиця 20.1

Альтернатива 2

Вид витрат

Витрати часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання, год.

Витрати на оплату для ознайомлення з вимогами державного регулювання, грн

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, на ознайомлення з регуляторним актом, грн:

     Мін. - 0,25 год. (15 хв.) х 4 173,00 грн : 160 год. на місяць = 6,52 грн;

 • . - 0,25 год. (15 хв.) х 11 600,00 грн : 160 год. на місяць = 18,13 грн

 

 

Мін.

6,52,

 

 Макс.

18,13

 

 

Мін.

6,52,

 

         Макс.

18,13

 

 

Мін.

6,52,

 

       Макс.

18,13

Витрати здійснюються разово

 

Таблиця 20.2

Альтернатива 3

Вид витрат

Витрати часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання, год.

Витрати на оплату для ознайомлення з вимогами державного регулювання, грн

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, на ознайомлення з регуляторним актом, грн:

  Мін. - 0,5 год. (30 хв.) х 4 173,00 грн : 160 год. на місяць = 13,04 грн;

  Макс. - 0,5 год. (30 хв.) х 11 600,00 грн : 160 год. на місяць = 36,25 грн

 

 

Мін.

13,04,

 

        Макс.

36,25

 

 

Мін

13,04,

 

Макс.

36,25

 

 

Мін

13,04,

 

       Макс.

36,25

Витрати здійснюються разово

 

 

 

 

 

Таблиця 21.1

Альтернатива 2

Вид витрат

Витрати часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання, год.

Витрати на оплату для ознайомлення з вимогами державного регулювання, грн

Разом за рік

Витрати за п’ять років

 •  

 

 

120,00

 

 

 

120,00

 

 

 

120,00

 

 

 

120,00 х 5 = 600,00

 

Таблиця 21.2

Альтернатива 3

Вид витрат*

Витрати часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання, год.

Витрати на оплату для ознайомлення з вимогами державного регулювання, грн

Разом за рік

Витрати за п’ять років

 •  

 

120,00

 

 

120,00

 

 

120,00

 

 

120,00 х 5 = 600,00

 

* Розрахунковий показник, розмір якого формується залежно від витрат, що можуть виникати при змінах на законодавчому рівні (зміни заробітної плати тощо).

 

Таблиця 22.1

Альтернатива 2

Вид витрат

Витрати часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання, год.

Витрати на оплату для ознайомлення з вимогами державного регулювання, грн

Разом за рік

Витрати за п’ять років

 Витрати на одного суб’єкта господарювання, пов’язані з похованням (кремацією) тварини, грн/кг (оперативно-розрахункові)

 

 

35,00

 

 

 

35,00

 

 

 

35,00

 

 

 

Витрати здійснюються разово

 

 

 

 

Таблиця 22.2

Альтернатива 3

Вид витрат*

Витрати часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання, год.

Витрати на оплату для ознайомлення з вимогами державного регулювання, грн

Разом за рік

Витрати за п’ять років

 Витрати на одного суб’єкта господарювання, пов’язані з похованням (кремацією) тварини, грн/кг (оперативно-розрахункові)

 

 

35,00

 

 

 

35,00

 

 

 

35,00

 

 

 

Витрати здійснюються разово

 

озрахунковий показник, розмір якого формується залежно від витрат, що можуть виникати при змінах на законодавчому рівні (зміни заробітної плати тощо).

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів великого й середнього підприємництва

 

 

     Регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Витрати плануються в межах бюджетних асигнувань.

 

                                                                                                         Таблиця 23

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприєм-ництва

     Не передбачено (виконання  без  урахування змін чинного законодавства)

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприєм-ництва (наведені дані з таблиці 12, пункт 16)

Мін. – 3 876,48,

Макс. – 4 155,12

 

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприєм-ництва

Мін. – 4 032,96,

Макс. – 4 590,00

(Є прийнятною, але виникають певні ускладнення у власників щодо сприйняття чинних правил із змінами)

 

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками  мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів  малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведеного розробником у період з 27.05.2019 до 12.07.2019

 

 

Таблиця 24

Вид консультації (публічні консультації прямі/ «круглі столи», наради, робочі зустрічі тощо/, соціальні мережі тощо), запити/ до підприємців, експертів, науковців тощо

Кількість учасників консульта-цій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

Суб’єкти господарювання

27

Визначення  доцільності ухвален-ня регуляторного акта, надання пропозицій з його удосконалення,

щодо реєстрації та оцінки регуля-торного впливу, підтвердження розміру витрат, суб’єктів госпо-дарювання на виконання вимог регулювання, оцінки вимог регулювання, оцінка впливу на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

Комунальні підприємства:

«Сансервіс» Криворізької міської ради, «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради

15

Міська галузева рада підприємців з питань торгівлі та ресторанного господарства

11

 

Виконкомами районних у місті рад

7

 

Усього осіб

60

 

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого

підприємництва (мікро- та малі)

 

  Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 607 (таблиця 6), з яких: малих підприємств – 115, мікро-       підприємств – 492. Питома вага суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія регуляторного акта, у загальній кількості суб’єктів господарювання становить 93,16% (дані наведені в таблиці 6).

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва

на виконання вимог регулювання

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, що виникають унаслідок дії регуляторного акта

 

 

                                                                             Таблиця 25.1

Альтернатива 2

   п/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне    обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхід-ності в сплаті податків/зборів), грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного заходу (контролю)

(перевірок, штрафних санкцій, виконан-ня рішень/приписів, тощо) грн

Стаття 154 Кодексу України про

адміністративні правопорушення

Стаття 154 Кодексу України про

адміністративні правопорушення

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, висновків, проведення неза-лежних/ обов’язкових експертиз, серти- фікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн

 

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

8

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7)

 

Х

Х

9

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

323

323

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

1

2

3

4

10

 

 

 

 

Витрати на одного суб’єкта госпо-дарювання,  пов’язані з ознайомленням з регуляторним актом, грн

        Мін - 0,25 год. (15 хв.) х 4 173,00 грн : 160 год. на місяць = 6,52 грн;

       Макс - 0,25 год. (15 хв.) х 11 600,00 грн : 160 год. на місяць = 18,13 грн;

 

 

 

Мін. – 6,52,

 

Макс. – 18,13

 

 

 

Мін. – 6,52,

 

Макс. – 18,13

11

Витрати одного суб’єкта господарю-вання на реєстрацію тварини, грн (оперативно-розрахункові)

120,00

 

120,00 х 5 = 600,00

12

Витрати на одного суб’єкта господарювання, пов’язані з похованням (кремацією) тварини, грн/кг

35,00

35,00

13

Інші процедури

Не

передбачено

Не

передбачено

14

Разом (10+11+12) грн

Мін. – 161,52,

Макс. –173,13

Мін – 641,52,

Макс. – 653,13

 

15

 

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць (дані

наведені в таблиці 6 пункт 2)

 

323

 

 

323

 

 

  16

Сумарні витрати суб’єктів господарю-вання малого підприємництва на вико-нання регулювання, (вартість регулюван-ня) (рядок 14х15) грн

Мін. – 52 170,96,

Макс. – 55 920,99

Мін. – 207 210,96,

Макс. – 210 960,99

 
 
 
 
 
 

Таблиця 25.2

Альтернатива 3

   п/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне    обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхід-ності у сплаті податків/зборів), грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного заходу (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконан-ня рішень/приписів, тощо) грн

Стаття 154 Кодексу України про

адміністративні правопорушення

Стаття 154 Кодексу України про

адміністративні правопорушення

1

2

3

4

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, висновків, проведення неза-лежних/ обов’язкових експертиз, серти-фікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн

Витрат не передбачено

Витрат не передбачено

8

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7)

 

Х

Х

9

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

323

323

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

10

 

 

 

 

Витрати на одного суб’єкта господ-дарювання,  пов’язані з ознайомленням з регуляторним актом, грн

         Мін - 0,5 год. (30 хв.) х 4 173,00 грн : 160 год. на місяць = 13,04 грн;

          Макс - 0,5 год. (30 хв.) х 11 600,00 грн : 160 год. на місяць = 36,25 грн

 

 

 

Мін. - 13,04,

 

Макс. – 36,25

 

 

 

Мін. - 13,04,

 

Макс. – 36,25

11

Витрати одного суб’єкта господарю-вання на реєстрацію тварини, грн (оперативно-розрахункові)

120,00

 

120,00 х 5 = 600,00

12

Витрати на одного суб’єкта господарювання, пов’язані з похованням (кремацією) тварини, грн/кг

35,00

35,00

13

Інші процедури

Не

передбачено

Не

передбачено

14

Разом (10+11+12) грн

Мін. – 168,04,

Макс. –191,25

Мін – 648,04,

Макс. – 671,25

 

15

 

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва на яких буде поширено регулювання, одиниць (дані

наведені в таблиці 6 пункт 2)

323

 

 

323

 

 

  16

Сумарні витрати суб’єктів господарю-вання малого підприємництва на вико-нання регулювання, (вартість регу-лювання) (рядок 14х15) грн

Мін. – 54 276,92,

Макс. – 61 773,75

Мін. – 209 316,92,

Макс. – 216 813,75

 
 
 
 
 

Примітка: розрахунок витрат для суб’єктів господарювання, що впроваджують реєстрацію (перереєстрацію) та облік тварин, не проведено, оскільки це  передбачено виконанням  власних  повноважень відповідно до статуту чи видів економічної діяльності (120 грн оперативно-розрахункові)

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

     Регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Витрати плануються в межах бюджетних асигнувань.

 

 

 

Розрахунок сумарних витрат для суб’єктів підприємництва,

що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

 

Таблиця 26.1

Альтернатива 2

п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн

За п’ять років

11

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого   підприємництва  на  вико-нання регулювання, грн

Витрати не передбачено

(у разі порушення статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Витрати не передбачено

(у разі порушення статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

 

22

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн (дані наведені в таблиці 25.1, пункт 16)

Мін. – 52 170,96,

Макс. – 55 920,99

 

 

Мін. – 207 210,96,

Макс. – 210 960,99

33

Сумарні витрати малого підприєм-ництва на виконання запланова-ного регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн

Мін. – 52 170,96,

Макс. – 55 920,99

Мін. – 207 210,96,

Макс. – 210 960,99

44

Бюджетні витрати на адміністру-вання регулювання суб’єктів мало-го підприємництва, грн

Витрати не передбачено

Витрати не передбачено

55

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн

Мін. – 52 170,96,

Макс. – 55 920,99

Мін. – 207 210,96,

Макс. – 210 960,99

 

 

 

 

 

 

Таблиця 26.2

Альтернатива 3

п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн

За п’ять років

11

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого   підприємництва  на  вико-нання регулювання, грн

Витрати не передбачено

(у разі порушення статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Витрати не передбачено

(у разі порушення статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

22

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн (дані наведені в таблиці 25.2, пункт 16)

Мін. – 54 276,92,

Макс. – 61 773,75

 

 

Мін. – 209 316,92,

Макс. – 216 813,75

33

Сумарні витрати малого підприєм-ництва на виконання за планова-ного регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн

Мін. – 54 276,92,

Макс. – 61 773,75

Мін. – 209 316,92,

Макс. – 216 813,75

44

Бюджетні витрати на адміністру-вання регулювання суб’єктів мало-го підприємництва, грн

Витрати не передбачено

Витрати не передбачено

55

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн

Мін. – 54 276,92,

Макс. – 61 773,75

Мін. – 209 316,92,

Макс. – 216 813,75

 

 

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Пом’якшувальні компенсаторні заходи не передбачаються, оскільки дія регуляторного акта направлена на попередження явища безпритульності тварин, гуманне етичне ставлення до тварин, поліпшення епізоотичного, екологічного стану міста, виховання свідомого ставлення суб’єктів господарювання малого бізнесу до проблеми утримання домашніх тварин і поводження з безпритульними тваринами.

Витрати для суб’єктів господарювання малого підприємництва є тотожними. Регуляторний акт не містить вимоги щодо обов’язковості набуття права власності суб’єктів господарювання на тварину. Оскільки це є добровільним, витрати теж є добровільними.

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії  регуляторного акта

Обмежень терміну дії регуляторного акта немає.

Перегляд регуляторного акта може бути здійснений у випадку виникнення необхідності, у разі внесення змін до нормативно-правових актів України та під час проведення заходів з його відстеження.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:                                                                                             

                                                                                                                   Таблиця 27

Показники результативності

Прогнозований

показник

Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

Відсутні

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта

Не обмежена

Час та кошти, що витрачається суб’єктом господарювання або фізичною особою для ознайомлення з вимогами регуляторного акта

1 особа/ 0,25 год. (15 хв.)

Мін. – 6,52 грн;

Макс. – 18,13 грн.

Послуги з реєстрації тварин – 120,00 грн.

Послуги пов’язані з похованням (кремацією) тварини – 35 грн/кг (оперативно-розрахунковий показ-ник, розмір якого формується залежно від витрат, пов’язаних з розміром мінімальної заробітної плати тощо)

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Високий

Урегулювання питань зменшення кількості нападів безпритульних і домашніх тварин

Належне дотримання санітарно-епізоотичного стану міста (дані наведені в таблицях 1, 1.2 )

Кількість складених протоколів за порушення статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів*

2019 рік – 247;

2020 рік – 217;

2021 рік – 187;

2022 рік – 157;

2023 рік – 127.

(розрахунково)

Кількість звернень  мешканців щодо нападу безпритульних тварин

2019 рік – 220;

2020 рік – 195;

2021 рік – 170;

2022 рік – 145;

2023 рік – 120.

(розрахунково)

Кількість щеплених тварин

2019 рік – 13 800;

2020 рік – 13 870;

2021 рік – 13 940;

2022 рік – 14 010;

2023 рік – 14 080.

(розрахунково)

Кількість карантинованих тварин

2019 рік – 340;

2020 рік – 310;

2021 рік – 290;

2022 рік – 260;

2023 рік – 230  (розрахунково)

* Упровадження регуляторного акта призведе до посилення виконання мешканцями міста вимог чинного законодавства щодо утримання та поводження з домашніми  тваринами. У разі їх порушення, за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, іншими вимогами законодавчих та нормативно-правових актів за тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними Правилами, чи понад установлену кількість, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без поводка й намордника, чи  в невідведених для цього місцях – має бути винесено попередження або накладено штраф на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

ІX. Визначення  заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік.

Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні наступні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії рішення.

Виконання заходів з відстеження його результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта відповідно до чинного законодавства України.

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101;

- каб. 550, Карий Іван Олександрович – директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, тел. (0564) 92-19-10;

- електрона адреса: drim_kr@kr.gov.ua

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про встановлення Правил утримання домашніх тварин  у  м. Кривому Розі

 

 

        З метою удосконалення процесу утримання домашніх тварин у                              м. Кривому Розі; ураховуючи ст. 299 Кримінального кодексу України, стст.89, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Постанову Кабінету Міністрів України  від 09 липня 2002 року №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам», Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України від 04 червня 1996 року №23 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків», Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР, затверджені 17 червня 1980 року Міністерствами житлово-комунального господарства УРСР, сільського господарства УРСР, охорони здоров’я УРСР; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 

1. Установити та затвердити  Правила  утримання  домашніх  тварин у                      м. Кривому Розі (додаються).

 

2. Виконкомам районних у місті рад здійснювати контроль за виконанням Правил і вживати своєчасних заходів з попередження, недопущення та усунення їх порушень.

 

3. Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради забезпечити:

3.1 виконання заходів з проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності рішення;

3.2 спільно з управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради інформування членів територіальної громади міста Кривого Рогу про зміст рішення в спосіб і термін, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 2

 

4. Визнати   таким,  що  втратило   чинність,   рішення   міської   ради   від 23.12.2009 №3645 «Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Кривому Розі», зі змінами, унесеними рішеннями міської ради від 29.09.2010 №4053, 30.03.2011 №275 «Про внесення змін до Правил  утримання  домашніх та інших тварин і поводження з ними у               м. Кривому Розі».

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунального господарства, транспорту та зв’язку, координацію роботи –– на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

ПРАВИЛА

утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі
(проект)
1. Загальні положення

 

1.1. Правила утримання  домашніх  тварин  і  поводження  з тваринами  у м. Кривому Розі (надалі – Правила) є нормативно-правовим актом,  спрямованим на гарантування безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними.

1.2. Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням тварин і поводженням з ними громадян, суб’єктів господарювання всіх форм власності у м. Кривому Розі (окрім установ Міністерств оборони та внутрішніх справ України). Дія Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

1.3. Громадяни, суб’єкти господарювання всіх форм власності, що утримують тварин, зобов'язані дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України  від 09 липня 2002 року №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей та тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

1.4.1 тварини – біологічні об’єкти, які належать до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня й дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

1.4.2 сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

1.4.3 дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, що перебувають у неволі чи напіввільних умовах;

1.4.4 домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються й розводяться людиною, а також тварини видів і порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у природному ареалі;

1.4.5 безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

1.4.6 біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

1.4.7 евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

1.4.8 притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

1.4.9 гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження й передбачають доброзичливе ставлення до них, сприяння їх благу, покращання якості життя тощо;

1.4.10 жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, учинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх і сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.

 

 

2. Загальні вимоги до утримання домашніх тварині і поводження

з ними  в м. Кривому Розі

 

 

2.1. Утримання  домашніх тварин і поводження з ними в м. Кривому Розі ґрунтується на таких принципах:

2.1.1 забезпечення дружнього співіснування людей і тварин та дотримання безпеки при поводженні з тваринами;

2.1.2 дотримування санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання та поводження з тваринами;

2.1.3 забезпечення умов життя тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

2.1.4 заперечення жорстокого поводження з тваринами, що є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

2.1.5 припинення права власності та інших речових прав на тварин у разі жорстокого поводження з ними відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

2.1.6 заборона жорстоких методів умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, отруєння,  перегріву та інших больових методів;

2.1.7 відповідальність згідно з чинним законодавством України за порушення Правил, жорстоке поводження з тваринами.

2.2. При утриманні домашніх тварин забороняється:

2.2.1 спричинення домашнім тваринам болю й страждань, окрім випадків, коли життю та здоров'ю людей і тварин загрожує безпосередня небезпека;

2.2.2 пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Забороняється використання в розважальних або комерційних цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження з тваринами;

2.2.3 використання інвентарю, який травмує тварин;

2.2.4 нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

2.3. Вимоги до утримання домашніх  тварин:

2.3.1 створення умов, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

2.3.2 забезпечення їх природними потребами в їжі, воді, сні, рухах, контактах з іншими тваринами, у природній активності та іншими; 

2.3.3 місце утримання тварин має бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість їх контакту з природним для них середовищем.

2.4. У разі неможливості подальшого утримання, домашня тварина передається іншому власнику або в притулок для  тварин.

2.5. Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення  їх умовами утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

2.6. Власник тварини зобов'язаний забезпечити своєчасне звернення за послугами лікаря ветеринарної медицини для встановлення діагнозу та лікування хворих тварин, профілактичних ветеринарно-санітарних заходів щодо здоров'я тварин, імунізації проти сказу.

2.7. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту та ліцензію, що видається відповідно до закону. Ветеринарне обслуговування має включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

2.8. Умертвіння тварин допускається:

2.8.1 для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть  бути припинені в інший спосіб;

2.8.2 за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

2.8.3 при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах повністю або частково створюваних діяльністю людини, за умови неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів;

2.8.4 за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечних захворювань, перелік яких затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1006 «Про затвердження переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин»;

2.8.5 за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей перебуває в небезпеці.

2.9. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

2.9.1 умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

2.9.2 приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

2.9.3 забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

2.9.4 забороняється використовувати для умертвіння тварин пестициди з вмістом фосфіду цинку;

2.9.5 переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

2.9.6 умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

2.10. Органи місцевого самоврядування визначають необхідну кількість та місце розташування майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин, організовують їх створення і облаштування, що включає в себе їх огородження, встановлення інформаційних табличок.

 

 

3. Утримання домашніх тварин і  поводження з ними

 

 

3.1. Власникам тварин дозволяється їх утримувати:

3.1.1. У приміщеннях, не допускаючи порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створюючи загрози безпеці людей.

3.1.2. У «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних та оздоровчих закладів відповідно до вимог законодавства України та Правил.

3.1.3. У вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (у ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї  з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (кличкою собаки, прізвищем, адресою та телефоном власника).

3.2. Дозволяється утримувати собак без поводків і намордників під час:

3.2.1 оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні;

3.2.2 занять на навчально-дресирувальних майданчиках.

3.3. Власники домашніх тварин мають право бути з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

3.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

3.4.1 наявність на тварині намордника, поводка, нашийника з ідентифікуючими позначками (кличка собаки, прізвище, адреса та телефон власника);

3.4.2 наявність договору обов'язкового страхування відповідальності власників  собак  за шкоду,  яка може бути заподіяна третім особам (для собак з переліку порід, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 липня 2002 року №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам»);

3.4.3 безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

3.4.4 безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

3.4.5 безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

3.5. У місцях масового скупчення людей, у тому числі в транспорті, собаки повинні бути на короткому поводку та в наморднику, а маленькі собаки (коти) – у закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки можуть бути на вільному поводку. У встановлених для вигулу місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, установлених  Правилами.

3.6. Особі, яка утримує домашню тварину, дозволяється:

3.6.1 виводити собак з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій у загальні двори або на вулицю на поводку з ідентифікуючою позначкою (кличка собаки, прізвище, адреса та телефон власника), у наморднику. Особа, яка супроводжує собаку, несе відповідальність за нанесення нею шкоди. У разі необхідності, власник зобов’язаний застосовувати засоби безпеки;

3.6.2 перевозити домашніх тварин з додержанням правил, чинних на певному виді транспорту, при обов'язковому гарантуванні безпеки людей;

3.6.3 вигулювати собак  на пустирях, задніх дворах і в інших місцях, спеціально відведених для цієї мети органами місцевого самоврядування.

3.7. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

3.7.1. Негайно повідомляти заклади охорони здоров'я, ветеринарної служби  про захворювання домашніх та інших тварин сказом, випадки укусу або травмування твариною людини, домашньої тварини, доставляти в заклади ветеринарної медицини тварин, які покусали людей, чи тварин для огляду й карантинування.

3.7.2. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

3.7.3. Прибирати за твариною екскременти на будь-якій території, включаючи територію під'їздів, сходових клітин, ліфтів, доріжок, тротуарів, газонів тощо.

3.7.4. Забезпечувати домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», дбати про домашню тварину, людяно поводитися з нею, не залишати її без догляду, забезпечувати достатню кількість їжі та постійний доступ до води.

3.7.5. Забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення).

3.7.6. Тримати сторожових собак на прив'язі й спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі; про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях.

3.7.7. Забезпечити наявність на домашній тварині (собаці) нашийника поза місцем її постійного утримання.

3.7.8. відшкодовувати громадянам, суб’єктам господарювання всіх форм власності матеріальні та моральні збитки,  нанесені тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.7.9. Регулювати приплід тварин шляхом проведення біостерилізації, окрім випадків, коли метою є племенне розведення собак.

3.7.10. Виконувати вимоги до ідентифікації тварин, що їй належать, у тому числі котів, собак та інших дрібних домашніх тварин, які ідентифікуються за допомогою мікрочипів.

3.7.11. Щороку реєструвати (перереєстровувати) собак, котів  і хижих тварин віком від двох місяців і старших. Під час первинної реєстрації собак, котів і хижих тварин їх власникам видаються реєстраційні посвідчення й правила їх тримання,  а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до її ошийника. Новопридбані собаки, коти й хижі тварини мають бути зареєстровані в 5-денний строк.

3.7.12. Повідомляти протягом 5 днів ветеринарну установу, що обслуговує населений пункт, про придбання собаки, кота чи хижої тварини, а також про переїзд з ними в інший населений пункт.

3.8. Особам, які утримують домашню тварину, забороняється:

3.8.1 відпускати собак на самовигул;

3.8.2 утримувати домашніх тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах);

3.8.3 неконтрольоване розмноження домашніх тварин;

3.8.4 заводити домашніх тварин у приміщення магазинів, установи охорони здоров'я, культури, освіти, на територію дитячих майданчиків, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади, а також об’єкти громадського харчування, адміністрація яких не дозволяє присутності тварин, та інші місця загального користування;

3.8.5 вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак без поводків та засобів прибирання екскрементів;

3.8.6 жорстоко поводитися з домашніми тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

3.8.7 продавати собак,  котів і хижих  тварин  у невстановлених місцях, у тому числі без ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу.

3.9. Придбання, продаж, показ на виставках і виводках, використання собак на полюванні, перевезення їх у інші населені пункти дозволяється за наявності у власника реєстраційного посвідчення, ветеринарного свідоцтва з відміткою, що собаку імунізовано проти сказу не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу (виводу). Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною  інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші ознаки тварини, а також про умови її утримання. Тварини допускаються до продажу на ринку тільки після огляду й дозволу держветнагляду (після пред'явлення довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території, не зв'язаній з торговельною зоною, на відстані від неї та житлових будинків не менше 200 метрів. Розміри території встановлюються з розрахунку 1,5 м кв. на одну тварину. Після закінчення торгівлі територія щоденно дезінфікується розчинами каустичної соди чи хлорного вапна працівниками ринку.

3.10. Забороняється викидати трупи собак, котів і хижих тварин, у тому числі в контейнери для сміття, закопувати їх у землю та захоронювати в не відведених для цього місцях. Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин повинні проводитись у місцях, спеціально відведених для цього. У випадку відсутності спеціально відведених для цього місць, власники тварин повинні звертатися до Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради або ветеринарних організацій, установ.

         3.11. У разі смерті тварини, її власник звертається до ветеринарних організацій та установ, Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради щодо утилізації біологічних відходів (трупів тварин) та сплачує вартість робіт.

 

4. Реєстрація домашніх тварин

 

4.1. Реєстрацію (перереєстрацію) та облік тварин здійснює Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради, установи ветеринарної медицини, інші установи та організації, що мають ліцензію на здійснення ветеринарної практики. Реєстрація  (перереєстрація) тварин може проводитися за місцем проживання (реєстрації власника). Власники собак, порода яких зазначена в додатку до Правил, повинні застрахувати відповідальність за шкоду, що може бути заподіяна третім особам відповідно до  вимог чинної нормативно-правової бази.

4.2. Службові особи підприємств, установ і організацій, управителів житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків, гаражно-будівельних кооперативів зобов'язані слідкувати за своєчасною реєстрацією  (перереєстрацією) власниками собак і котів та додержанням ними Правил.

4.3. Реєстрація собак, котів і хижих тварин, яких тримають підприємства, установи й організації, проводиться відповідною ветеринарною установою. Власники собак, котів і хижих тварин несуть витрати з їх реєстрації, оплати вартості реєстраційного посвідчення та номерного знака.

 

5. Поводження з безпритульними тваринами у м. Кривому Розі

 

         5.1. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення до них, передбаченими чинним законодавством України. За жорстоке поводження з тваринами винні особи підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

5.2. Собаки незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками й намордники, але перебувають без власника в громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

5.3. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин виконуються в спосіб та методами, що не суперечать  статті 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

5.4. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, які не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створених діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації згідно з чинним законодавством України.

5.5. Вилов та тимчасова ізоляція безпритульних тварин здійснюється Комунальним підприємством «Центр поводження с тваринами» Криворізької міської ради або підприємством, яке має можливість виконувати відносно до тварин всі вимоги Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження»: має умови для організації обов’язкового карантину, пов’язаного зі сказом, у штаті робітників з вищою та середньою ветеринарною освітою для здійснення вакцинування і нагляду за станом здоров’я відловлених тварин.

5.6. Вилов безпритульних тварин  проводиться без сторонніх осіб, особливо дітей, з 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку – після 22-ї години).

5.7. Якщо виловлена безпритульна тварина має нашийник з ідентифікуючими позначками (кличка собаки, прізвище, адреса та телефон власника), необхідно сповістити про це власника тварини.

5.8. При вилові безпритульних тварин категорично забороняється:

5.8.1 привласнювати виловлених тварин;

5.8.2 продавати й передавати їх приватним особам або іншим організаціям;

5.8.3 використовувати приманки та інші методи вилову, технічні пристрої та препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров'я;

5.8.4 виловлені безпритульні тварини утримуються щонайменше протягом семи днів у карантині, обов’язково проходять стерилізацію, вакцинацію проти сказу, кліпсуються вушною номерною кліпсою, чіпуються внутрішнім електронним транспондером та вносяться в реєстраційну базу.

5.9. Вилов собак,   котів   та   інших  домашніх  тварин  окремими
громадянами  забороняється,  крім  випадків,  коли  ці  тварини  є небезпечними  для оточуючих та проявляють агресивність,  створюючи загрозу безпеці людей.

5.10. У разі  виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших
небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності тварин,  які  становлять небезпеку, регулюються  в  порядку,  що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

5.11. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки,  коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це  є  відповідне рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних  ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо вони є небезпечними для оточуючих.

5.12 Службові особи підприємств, установ і організацій, управителів житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків, гаражно-будівельних кооперативів зобов'язані повідомляти працівників підприємства, яке має можливість виконувати відносно тварин всі вимоги Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», про бродячих собак і котів та сприяти виконанню ними обов'язків.

 

 

6. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля

 

6.1. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умов дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин.

6.2. При поводженні з тваринами  під час проведення спортивних видовищних заходів, відеозйомок та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

6.3. Забороняється використання тварин у створенні та діяльності пересувних звіринців, зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води.

6.4. Забороняється використання у видовищних заходах, спорті, при організації дозвілля тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.

6.5. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

6.6. При дресируванні тварин не допускається:

6.6.1. Нанесення травм, побоїв, залякування, видалення кликів, кігтів тощо.

6.6.2. Примушування тварин до виконання дій, що їх травмують.

 

7. Притулки для тварин

 

7.1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.

7.2. Притулки для тварин можуть створюватися виконавчим органом Криворізької міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

7.3. Притулки для тварин провадять діяльність за рахунок коштів власників, а також будь-яких інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

         8. Забезпечення контролю за виконанням Правил

 

8.1. Виконкоми районних у місті рад здійснюють контроль за додержанням громадянами та суб’єктами господарювання всіх форм власності Правил, уживають своєчасних заходів щодо попередження та усунення їх порушень, притягують винних осіб до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8.2. Контроль за додержанням Правил на території міста виконується комунальними підприємствами, що здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, Комунальним підприємством «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради, органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, а саме: складають та подають протоколи про адміністративні правопорушення на розгляд до адміністративних комісій, що діють у виконкомах районних у місті рад.

        8.3. За порушення вимог Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.4. Органи Національної поліції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля. Громадські інспектори з охорони довкілля мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами.