Звіти

МЕТАЛУРГІЙНА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

РІШЕННЯ
(
ХIII сесія VIII скликання)

15.12.2022                                     м. Кривий Ріг                              № 169

Про звіт щодо здійснення держав-
ної регуляторної політики викон-
комом районної у місті ради у 2022 році

 

         З метою виконання вимог статті 38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись статею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381“Про обсяги і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів” (зі змінами), керуючись Регламентом    районної у місті ради,  районна у місті рада вирішила:

         Звіт про здійснення виконкомом районної у місті ради державної регуляторної політики у 2022 році взяти до відома (додаток).

         Організаційному відділу забезпечити оприлюднення рішення на офіційному  вебсайті  виконкому  районної у місті ради  в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

         Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування бюджету‚ фінансів‚ підприємницької діяльності та регуляторної політики.            

Голова районної у місті ради                                          Геннадій ШАПОВАЛОВ

 

Додаток
до рішення  районної у місті ради
15.12.22  № 169

З В І Т
щодо здійснення державної регуляторної політики
виконкомом районної  у місті ради у 2022 році

 

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” виконкомом Металургійної районної у місті ради у 2022 році здійснювалась системна і послідовна реалізація державної регуляторної політики. З прийняттям означеного закону  розпочато період системної розбудови діалогу влади та підприємців, у якому організована бізнес-спільнота ствердилась в якості рівноправної та відповідальної сторони регуляторного процесу, провідного учасника розвитку в районі та місті громадського суспільства.

Відкритість прийняття рішень дозволила організувати системний діалог влади між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування на засадах:

- постійної активності суб’єктів господарювання, спрямованої на ініціативний захист власних інтересів в процесі розробки та прийняття нормативно-правових актів;

- прояви у вмінні дійти спільної думки щодо оптимального балансу між вирішенням найближчих злободенних господарських питань та досягненням цілей організованої бізнес-спільноти;

         - здатності зробити всебічний розрахунок соціальних наслідків щодо регуляторних рішень, які перебувають на стадії розробки та прийняття;

         - забезпечення послідовного виконання чіткого порядку прийняття регуляторних актів, підкріплених процедурами громадського обговорення, відстеження результативності.

Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” визначено головне завдання влади - це сприяння успішній реалізації запланованих дій з регуляторної діяльності.

Протягом поточного року суб’єкти господарювання району залучались до відстеження та обговорення проектів рішень та діючих рішень - регуляторних актів міськвиконкому та міської ради з метою визначення сталого досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті, а саме:

-  “Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі”;

- “Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі ”;

- “Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу ”;

- “Про встановлення ставки збору для паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі”;

- “Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу”;

- “Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу”

- “Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення та анулювання таких дозволів”

- “Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу”;

- “Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у місті Кривому Розі”;

- “Про затвердження Положення про організацію робіт зі створення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж у м. Кривому Розі”;

- “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових приміщень в житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі“;

- “Про порядок використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого й середнього підприємництва“

- “Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування в м. Кривому Розі”;

- “Про затвердження правил благоустрою в місті Кривому Розі“.

Для отримання пропозицій та зауважень від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів під час обговорення проектів та здійснення заходів з відстеження діючих регуляторних актів у виконкомі діє електронна поштова скринька (dzr_vk@ukr.net). Під час відкритих обговорень громадські слухання проводяться з використанням платформ відеозв’язку “ZOOM”, “Googl Meet” до яких постійно залучалися суб’єкти господарювання району.

При проведенні обговорень та відстежень результативності дії того чи іншого регуляторного акту міськвиконкому або міської ради, розробнику надавалась інформація щодо надходження пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання та громадян для подальшого їх врахування в роботі.

З метою вивчення думки суб’єктів господарювання району про стан регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконкомом щоквартально проводиться анкетування з означених питань. В 2022 році анкетуванню підлягало 310 респондентів. Більшість підприємців (98%) відмітили, що знайомі з правами у здійсненні державної регуляторної політики. На думку 89% опитаних проведення реформ органами місцевого самоврядування у дозвільній системі та регуляторній політиці впливає на їх підприємницьку діяльність. Також, 96% респондентів задоволені отриманою інформацією стосовно здійснення органами місцевого самоврядування регуляторної політики в сфері господарської діяльності.

В обговоренні проєктів регуляторних актів брали участь 2% суб’єктів господарювання  району, пропозиції до проєктів регуляторних не надавалися. Аналіз одержаних даних свідчить, що більшість опитаних (85%) вважають суттєвим вплив громадськості на прийняття регуляторних актів.

Основними питаннями, які потребують регулювання, суб’єкти господарювання вважають: зниження податків та тарифів на оренду земельних ділянок, теплопостачання, енергоносії, недобросовісна конкуренція серед суб’єктів господарювання міста. Про певну частку довіри суб’єктів господарювання владі говорить той факт, що серед побажань респондентів визначено підвищення якості роз’яснювальної роботи, збільшення навчально-освітніх заходів з питань підприємництва.

Результати анкетування суб’єктів господарювання дозволяють зробити висновок, що в цілому рівень взаємовідносин влади з бізнесом за звітний період можна вважати конструктивним.

Станом на 15.12.2022 року пропозиції до плану діяльності виконкому районної у місті ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік не надходили.

           Звіт про регуляторну діяльність виконкому та районної у місті ради розміщується в міській газеті “Червоний гірник”, на офіційному вебсайті виконкому, соціальній мережі Facebook  на сторінці Металургійної районної у місті ради.

         Питання щодо проведення системної регуляторної діяльності знаходиться на постійному контролі у виконкомі районної у місті ради.

 

Заступник голови
районної у місті ради                                                                                   Павло ГИВЕЛЬ