Звіти

 

ЗВІТ про виконання плану роботи виконкому районної у місті ради за ІV квартал 2023 року

 

МЕТАЛУРГІЙНА РАЙОНА У МІСТІ РАДА

РІШЕННЯ

(ХIХ сесія VIII скликання)

 

14.12.2023                                     м. Кривий Ріг                              № 244

 

 

Про звіт щодо здійснення держав-

ної регуляторної політики викон-

комом районної у місті ради у

2023 році

 

 

         З метою виконання вимог статті 38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись статею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381“Про обсяги і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів” (зі змінами), керуючись Регламентом    районної у місті ради,  районна у місті рада вирішила:

         Звіт про здійснення виконкомом районної у місті ради державної регуляторної політики у 2023 році взяти до відома (додаток).

         Організаційному відділу забезпечити оприлюднення рішення на офіційному  вебсайті  виконкому  районної у місті ради  в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

         Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування бюджету‚ фінансів‚ підприємницької діяльності та регуляторної політики.            

 

 

 

Голова районної у місті ради                                          Геннадій ШАПОВАЛОВ

 

Додаток до рішення 
районної 
у місті ради 14.12.23  № ____

 

 

З В І Т

щодо здійснення державної регуляторної політики

виконкомом районної  у місті ради у 2023 році

 

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” виконкомом Металургійної районної у місті ради у 2023 році здійснювалась системна і послідовна реалізація державної регуляторної політики. З прийняттям означеного закону  розпочато період системної розбудови діалогу влади та підприємців, у якому організована бізнес-спільнота ствердилась в якості рівноправної та відповідальної сторони регуляторного процесу, провідного учасника розвитку в районі та місті громадського суспільства.

Відкритість прийняття рішень дозволила організувати системний діалог влади між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування на засадах:

- постійної активності суб’єктів господарювання, спрямованої на ініціативний захист власних інтересів в процесі розробки та прийняття нормативно-правових актів;

- прояви у вмінні дійти спільної думки щодо оптимального балансу між вирішенням найближчих злободенних господарських питань та досягненням цілей організованої бізнес-спільноти;

         - здатності зробити всебічний розрахунок соціальних наслідків щодо регуляторних рішень, які перебувають на стадії розробки та прийняття;

         - забезпечення послідовного виконання чіткого порядку прийняття регуляторних актів, підкріплених процедурами громадського обговорення, відстеження результативності.

Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” визначено головне завдання влади - це сприяння успішній реалізації запланованих дій з регуляторної діяльності.

Протягом 2023 року реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності здійснювалася відповідно до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а також заходів з реалізації державної регуляторної політики, визначених Програмою сприяння  розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кривому Розі на 2017–2024 роки, затвердженою рішенням міської ради від 21.12.2016 №1173, зі змінами, що сприяють удосконаленню правового регулювання відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання.

 

Протягом поточного року суб’єкти господарювання району залучались до відстеження та обговорення проектів рішень та діючих рішень - регуляторних актів міськвиконкому та міської ради з метою визначення сталого досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті, а саме:

- “Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу”;

- “Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу”;

- “Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі”;

-  “Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення меж зони дії особистого сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності”;

- “Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу”;

- “Про проведення конкурсу з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування в  м. Кривому Розі”;

- “Про встановлення в м. Кривому Розі тарифів на послуги з перевезення  пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування”;

- “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Кривого Рогу”.

Для отримання пропозицій та зауважень від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів під час обговорення проектів та здійснення заходів з відстеження діючих регуляторних актів у виконкомі діє електронна поштова скринька (dzr_vk@ukr.net). Під час відкритих обговорень громадські слухання проводяться з використанням платформ відео зв’язку “ZOOM”, “Googl Meet” до яких постійно залучалися суб’єкти господарювання району. На означених заходах відбувалася популяризація збірника регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому в тому числі його електронного варіанту.

 При проведенні обговорень та відстежень результативності дії того чи іншого регуляторного акту міськвиконкому або міської ради, розробнику надавалась інформація щодо надходження пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання та громадян для подальшого їх врахування в роботі.

Відповідальною особою за оперативне розміщення інформації про регуляторну діяльність виконкому ведеться облік відвідування сайту виконкому районної у місті ради, забезпечується оновлення його та інформування виконкому міської ради про відвідувачів. За 2023 рік сайтом виконкому скористались – 14 619 відвідувачів.

З метою вивчення думки суб’єктів господарювання району про стан регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконкомом щоквартально проводиться анкетування з означених питань. В 2023 році анкетуванню підлягало 620 респондентів. Більшість підприємців (92%) відмітили, що знайомі з правами у здійсненні державної регуляторної політики. На думку 84% опитаних проведення реформ органами місцевого самоврядування у дозвільній системі та регуляторній політиці впливає на їх підприємницьку діяльність. Також, 96% респондентів задоволені отриманою інформацією стосовно здійснення органами місцевого самоврядування регуляторної політики в сфері господарської діяльності.

В обговоренні проєктів регуляторних актів брали участь 3% суб’єктів господарювання  району, пропозиції до проєктів регуляторних не надавалися. Аналіз одержаних даних свідчить, що більшість опитаних (92%) вважають суттєвим вплив громадськості на прийняття регуляторних актів.

Основними питаннями, які потребують регулювання, суб’єкти господарювання вважають: зниження податків та тарифів на оренду земельних ділянок, теплопостачання, енергоносії, недобросовісна конкуренція серед суб’єктів господарювання міста. Про певну частку довіри суб’єктів господарювання владі говорить той факт, що серед побажань респондентів визначено підвищення якості роз’яснювальної роботи, збільшення навчально-освітніх заходів з питань підприємництва.

Результати анкетування суб’єктів господарювання дозволяють зробити висновок, що в цілому рівень взаємовідносин влади з бізнесом за звітний період можна вважати конструктивним.

Пропозиції до плану діяльності виконкому районної у місті ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2024 рік не надходили.

           Звіт про регуляторну діяльність виконкому та районної у місті ради розміщується в міській газеті, на офіційному вебсайті виконкому, соціальній мережі Facebook  на сторінці Металургійної районної у місті ради.

         Питання щодо проведення системної регуляторної діяльності знаходиться на постійному контролі у виконкомі районної у місті ради.

 

 

Заступник голови

районної у місті ради                                                                                   Павло ГИВЕЛЬ